nagłówek strony

Kontakt

Wydział
Konsultacji Społecznych
i Współdecydowania
z Mieszkańcami
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
konsultacje@um.warszawa.pl

Aktualności

08/04/2020 - 11:35
Zarząd Transportu Miejskiego prowadził konsultacje dotyczące proponowanych zmian w układzie linii autobusowych po uruchomieniu nowych stacji linii M2 w północno-zachodniej Warszawie.  ...
24/03/2020 - 09:53
Ze względu na epidemię wstrzymaliśmy wiele konsultacji. W tych, które się toczą, nie ma spotkań z udziałem mieszkańców. Jednak nadal pracujemy. Toczą się konsultacje kilku dokument...
03/03/2020 - 16:30
Wyłożyliśmy do publicznego wglądu plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej (część I). Plan wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi jej charakter i funkcje.   Więcej informacji o tym...
24/02/2020 - 12:08
Wyłożyliśmy plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej do publicznego wglądu. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.  ...
17/02/2020 - 17:15
Wyłożyliśmy plan miejscowy dla obszaru Sielc – część I. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.   Konsultacje społeczne trwają od 24...
11/02/2020 - 12:09
Wyłożyliśmy plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.   Konsultacje społeczne...
11/02/2020 - 12:01
Wyłożyliśmy plan miejscowy dla rejonu Parku Traugutta – część wschodnia. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.   Konsultacje...
24/01/2020 - 15:06
Zaczynamy prace nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Będzie on wskazywał kierunki i zakres działań podejmowanych dla ochrony środowiska w Warszawie.  ...