Get Adobe Flash player

Newsletter

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
konsultacje@um.warszawa.pl

Ostatnie wydarzenia

13/09/2016 - 12:24
W ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne powstanie na Żoliborzu miejsce ukierunkowane na budowanie relacji społecznych i sąsiedzkich, sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu....
12/09/2016 - 10:07
Tu na razie jest klepisko, ale będzie… Właśnie, co? To się okaże po trwających miesiąc konsultacjach społecznych, na których mieszkańcy Rakowca, kupcy i pozostali przedstawiciele...
31/08/2016 - 12:47
W ramach projektu "Warszawskie Centra Lokalne" w dziesięciu lokalizacjach w Warszawie powstaną centra lokalne – miejsca, które będą przestrzenią skupiającą ró...
14/06/2016 - 15:24
"Warszawska polityka mobilności" ma tworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście. Dotyczy polityki przestrzennej miasta, poprawy jakości transportu zbiorowego,...
22/09/2016 - 11:56
W związku z planowaną w roku 2017 przebudową ulicy Lusińskiej na odcinku ul. Handlowa - ul Borzymowska, w roku 2016 wykonywana jest dokumentacja projektowa. Przed jej zakończeniem konieczne jest...
12/09/2016 - 09:03
Jednym z zadań własnych m.st. Warszawy jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym. Obecna oferta jest niewystarczająca, dlatego też niezbędne jest zwiększenie dostępności do punktów wsparcia...
09/09/2016 - 12:44
Dzielnica Włochy planuje stworzyć ekologiczny park przy ul. Kosmosu. Zostanie posadzona nowa zieleń, a dotychczasowa zostanie poddana zabiegom pielęgnacyjnym, zostaną wybudowane ciągi piesze,...
16/09/2016 - 13:09
Przedłużono termin wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha". Wyłożenie potrwa do 18 listopada 2016 r....
24/08/2016 - 12:57
Na przełomie lutego i marca tego roku odbył się I etap konsultacji społecznych dotyczących tworzonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ursynowa - po północnej...