Get Adobe Flash player

Newsletter

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
konsultacje@um.warszawa.pl

Ostatnie wydarzenia

24/05/2016 - 17:31
Kolejne 7 projektów dróg dla rowerów będzie konsultowane z mieszkańcami. Tak jak poprzednio, zaprezentujemy projekty i poprosimy o uwagi. Będziemy je zbierać podczas 5 spotkań...
20/05/2016 - 10:12
Zaplanuj centrum lokalne na Mokotowie, obejmujące Skwer Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz park przed Pałacykiem Szustra.    Centrum lokalne to miejsce przyjazne i bliskie,...
17/05/2016 - 13:38
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowej Pragi do współdecydowania o tym, jakie aktywności i zajęcia powinny być organizowane w Domu Kultury Praga, który będzie działał w Pałacyku...
07/05/2016 - 11:54
Plac Pięciu Rogów – skrzyżowanie ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej, będzie przedmiotem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nowe zagospodarowanie. Przestrzeń, kt...
18/05/2016 - 13:53
Raport z konsultacji społecznych dotyczących mostu Krasińskiego wraz z dojazdami zostanie opublikowany do końca maja 2016 r.   Raport będzie wskazywał kierunki zmian w projekcie oraz odnosił...
16/05/2016 - 08:40
Jak różne elementy przestrzeni miejskiej powinny być zaprojektowane, aby była ona dostępna dla wszystkich mieszkańców?   Weź udział w konsultacjach projektu dokumentu "...
11/05/2016 - 15:13
Poszukujemy wykonawców zainteresowanych przygotowaniem wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Mołdawska wraz ze wstępnym kosztorysem oraz przeprowadzenie...
05/05/2016 - 14:39
Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.   Program będzie wskazywał strategiczne kierunki w...
04/04/2016 - 09:15
Chcesz mieć wpływ na to, jak zarządzać kulturą? Masz pomysł, jak wspierać twórców?   Weź udział w konsultacjach dwóch projektów dokumentów operacyjnych do...