nagłówek strony

Kontakt

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy

 

Wydział Konsultacji Społecznych
i Współdecydowania
z Mieszkańcami
konsultacje@um.warszawa.pl

Aktualności

18/01/2022 - 10:08
Opracowaliśmy projekt Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  m.st. Warszawy na lata 2022-2025   Co nam da realizacja...
12/01/2022 - 13:50
Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu Placu Narutowicza na Ochocie.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają,...
10/01/2022 - 12:54
Trwają prace nad planem miejscowym dla Chomiczówki cz. II w rejonie ulicy Conrada na Bielanach.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W...
05/01/2022 - 12:26
Trwają prace nad planem miejscowym dla Chomiczówki cz. III w rejonie Cmentarza Wawrzyszewskiego na Bielanach.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić...
29/12/2021 - 16:36
Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marysin Wawerski – część I.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można...
04/01/2022 - 10:26
Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu Szpitala Wolskiego.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki...
03/01/2022 - 14:37
Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego dla rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Wesołej.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę...
05/11/2021 - 17:16
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej we współpracy z ekspertami Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. przygotowuje Warszawski Standard Zielonego Budynku. Będzie to zbiór...
30/11/2021 - 13:58
Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamiona – część II na Pradze Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można...