nagłówek strony

Kontakt

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy

 

Wydział Konsultacji Społecznych
i Współdecydowania
z Mieszkańcami
konsultacje@um.warszawa.pl

Aktualności

25/02/2021 - 15:04
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli III sektora1 do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju...
11/02/2021 - 16:15
Opracowaliśmy projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030. Wskazuje ona kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji,...
19/01/2021 - 08:35
Chcemy, żeby młodzi mieszkańcy i mieszkanki Wawra spędzali swój czas wolny w dzielnicy. Z badań przeprowadzonych w 2019 wynika, że młodzież to grupa, która dosyć nisko ocenia ofertę...
25/01/2021 - 12:42
Pracujemy nad wprowadzeniem zmian do aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.   Co to jest Studium   Studium to dokument, który...
29/01/2021 - 12:10
Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym Młociny w rejonie ul. Wazów.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany...
29/01/2021 - 11:22
Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym osiedla Chomiczówka cz. II – rejon ul. Conrada.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę...
29/01/2021 - 11:19
Konsultacje społeczne są procesem, który kierujemy do wszystkich mieszkańców miasta. Warto przed rozpoczęciem każdych konsultacji rozpoznać grupy, które mogą wziąć w nich...
07/05/2020 - 12:54
ROZEGRAJ MIASTO 2.0   Wydaliśmy nową edycję gry "Rozegraj miasto" z usprawnioną mechaniką i uwspółcześnionymi realiami życia w mieście. Możesz skorzystać z niej podczas...
04/06/2020 - 16:31
"Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy" to książka napisana przez praktyczki i praktyków. Autorami dwudziestu czterech tekstów o konsultacjach „od kuchni...