nagłówek strony
-A A +A

Budżet Dzielnicy Śródmieście

Budżet Dzielnicy Śródmieście

 

Z ogólnego budżetu miasta stołecznego Warszawy wydzielone są środki do 18 dzielnic, biur oraz jednostek (np. Zarząd Oczyszczania Miasta).

 

Do wspólnego budżetu trafiają wszystkie dochody, takie jak:

  • podatki lokalne od mieszkańców Warszawy i od firm,
  • sprzedaż i najem nieruchomości,
  • dochody z usług
  • ustawowo określona część dochodów budżetu państwa należna każdej gminie

 

W tej przydzielonej kwocie, która trafia do Dzielnicy Śródmieście z góry określony jest poziom, jaki dzielnica musi przeznaczyć na:

  • inwestycje
  • wydatki bieżące, które dzielą się na oświatę oraz pozostałe, takie jak:  utrzymanie dróg gminnych, lokali komunalnych, funkcjonowanie urzędu, pomoc społeczną, zapewnienie funkcjonowania Ośrodków Opieki , bibliotek czy  domów kultury.

 

W ujęciu realizacji zadań jakie ma dzielnica podział środków na przykładzie budżetu na 2013 rok wygląda następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać, najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę oraz utrzymywanie mieszkań komunalnych.

Pozostałe 25% musi starczyć na całą resztę: utrzymanie dróg gminnych, funkcjonowanie urzędu, pomoc społeczną, biblioteki, w tym na działania Domu Kultury, który ma statut instytucji kultury m.st. Warszawy. Oznacza to, że miasto ma obowiązek przekazywać pieniądze na jego działalność.

 

Pieniądze na Dom Kultury bezpośrednio przeznacza Urząd Dzielnicy ze swojego budżetu w formie dotacji. Jest to główne jego utrzymanie (ok. 87% całości). Jej wysokość określa Zarząd Dzielnicy. Dodatkowo DKŚ ma przychody własne (np. z zajęć – ok. 13% ), inne dochody takie jak wpłaty darczyńców.  Podział środków przygotowuje dyrektor  Domu Kultury przygotowując plan finansowy.

 

                                                         

 

POWRÓT