nagłówek strony
-A A +A

Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście - jak się włączyć?

 

 

 

Jak włączyć się w tworzenie budżetu Domu Kultury Śródmieście?

 

W ramach projektu odbył się trzyetapowy cykl warsztatów.

Możesz się włączyć i decydować!

 

Dotychczas odbyły się:

WRZESIEŃ: warsztaty dla „współpracowników projektu”

Wraz z innymi zainteresowanymi mieszkańcami można było zostać „współpracownikami projektu”. Ponad 50 osób wezięło udział w cyklu warsztatów, podczas których zdobyli wiedzę o tym, jak działa DKŚ, kto w nim pracuje, a także jak do tej pory konstruowany był budżet. Odwiedzili zajęcia i rozmawiali z instruktorami. Zapoznali się także z wynikami zrealizowanych badań, ankietami ewaluacyjnymi oraz statystykami frekwencji.

I warsztat: wtorek 25.09. (godz. 18:00-21:00 Pracownie Artystyczne DKŚ przy ul. Kredytowej 6 lok.2)

II warsztat: sobota 29.09. (godz. 12:00-15:00 Pracownie Artystyczne DKŚ przy ul. Kredytowej 6 lok. 2)

 

PAŹDZIERNIK: warsztaty - rekomendacje

W październiku można było dołączyć do „współpracowników projektu”, którzy wraz z pracownikami DKŚ wprowadzili nowych mieszkańców w funkcjonowanie DKŚ i w oparciu o to wspólnie wypracowano cztery warianty budżetu na kolejny rok.

 

I grupa: czwartek 25.10. (godz. 18:00-21:00 Klub DKŚ w Klubie przy ul. Hożej 41 lok. 2)

II grupa: sobota 27.10. (godz. 12:00-15:00 Klub DKŚ w Klubie przy ul. Hożej 41 lok. 2)

 

LISTOPAD: spotkanie finałowe i decydowanie

24 listopada (sobota) godz. 11:00-17:00

w Domu Kultury Śródmieście, przy ulicy Smolnej 9

 

POWRÓT