nagłówek strony
-A A +A

Już wiemy, jakie zasady korzystania z Ogrodu Krasińskich będą obowiązywały w najbliższych miesiącach

Zdjęcie Ogrodu Krasińskich zrobione na spacerze po parku 9 listopada 2013 r.

Podsumowanie spotkania prezentującego wyniki konsultacji społecznych w sprawie zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich, które odbyło się 27 listopada 2013 roku w godz. 18:00-19:40 w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5.

 

Na spotkaniu moderatorki warsztatów konsultacyjnych przedstawiły ich przebieg i podsumowanie (prezentacja), a przedstawicielka Centrum Komunikacji Społecznej omówiła głosy, które wpłynęły w ramach konsultacji poprzez Platformę Konsultacji Społecznych oraz e-mail (ZAPIS WSZYSTKICH GŁOSÓW). Następnie dyrektor Zarządu Terenów Publicznych zaprezentowała tymczasowe Zasady korzystania z Ogrodu Krasińskich.

 

  • Ze względu na bardzo rozbieżne opinie w ramach konsultacji, zrezygnowano z wprowadzania już w tym momencie stałego regulaminu - chcemy sprawdzać jak będą funkcjonować tymczasowe zasady, bardzo otwarte na wszystkich użytkowników.
  • Począwszy od stycznia 2014 r., raz w miesiącu będą odbywały się spacery monitorujące (INFORMACJA O PIERWSZYM, DRUGIM I TRZECIM), na które będziemy zapraszać wszystkich zainteresowanych. W spacerach tych wezmą udział również studenci psychologii środowiskowej, którzy w ramach praktyk studenckich będą przeprowadzać badania i obserwacje w Ogrodzie Krasińskich.
  • W marcu lub kwietniu odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia przestrzegania tymczasowych zasad.
  • W czerwcu odbędzie się drugie spotkanie i wtedy zostanie ustalony ostateczny kształt Zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich.
  • Do końca czerwca/połowy lipca 2014 r. będą obowiązywały zasady opracowane na podstawie konsultacji społecznych.

 

Zarząd Terenów Publicznych zachęcił, aby użytkownicy parku przesyłali również zdjęcia i informację o ewentualnych zniszczeniach czy uchybieniach od przestrzegania tymczasowych zasad. Będą mogli swoje uwagi zgłaszać też Dozorcy Ogrodowemu, który pojawi się w parku po 2 stycznia 2014 r. i będzie dostępny w Ogrodzie oraz pod numerem telefonu przez 24 godziny na dobę.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O TYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
ZAPIS DYSKUSJI W RAMACH KONSULTACJI (wszystkie uwagi zgłoszone on-line i mailem)
INFORMACJE O SPACERZE KOŃCZĄCYM KONSULTACJE

 

Sprawozdanie z dwóch spotkań warsztatowych w ramach konsultacji społecznych w sprawie zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich

 

Prezentacja ze spotkania podsumowującego konsultacje społeczne z 27 listopada 2013 r.

Sprawozdanie ze spotkania podsumowującego konsultacje społeczne (27 listopada 2013 r.)

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OGRODU KRASIŃSKICH po konsultacjach społecznych - wersja zmieniona po spotkaniu podsumowującym konsultacje


3 lipca 2014r. Rada Miasta Warszawy podjęła uchwałę wprowadzającą Regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich.

 

Ogród jest otwarty codziennie w godzinach od 5.00 do 24.00 (w okresie od 1 kwietnia do 31 października) oraz w godzinach od 6.00 do 22.00 (w okresie od 1 listopada do 31 marca). Rowerzyści i rolkarze mogą jeździć po alejkach na terenie Ogrodu. Zabronione jest natomiast wprowadzanie psów do Ogrodu (zakaz ten nie dotyczy psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Cały tekst regulaminu można przeczytać TUTAJ.