nagłówek strony
-A A +A

Konkurs na koncepcję modernizacji placu Małachowskiego

Konkurs na koncepcję modernizacji placu Małachowskiego

Jak przekształcić stołeczny plac Małachowskiego w przyjazne miejsce  spotkań, działań artystyczno-kulturalnych i wymiany doświadczeń przenikających się środowisk kultury, sztuki, nauki i biznesu?

 

W piątek – 28 lutego Zarząd Terenów Publicznych formalnie ogłosił konkurs na koncepcję modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie. Uczestniczący w konkursie architekci i urbaniści mają możliwość zaproponowania nowej kompleksowej wizji zagospodarowania stołecznej przestrzeni – otwartej na mieszkańców i eksponującej ponadczasowość architektury budynków okalających Plac.

 

Sąd Konkursowy, któremu przewodniczy wybitny architekt Andrzej M. Chołdzyński, wybierze najlepszy koncept do końca czerwca. Organizatorom konkursu zależy na urządzeniu placu miejskiego z prawdziwego zdarzenia. Powinno to być miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom, z przestrzenią do organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych, odpowiednio akcentujące architektoniczną i funkcjonalną rolę zabytkowych gmachów sąsiadujących z Placem.

 

Przygotowując swoje propozycje, uczestnicy powinni brać pod uwagę formalne wymogi stawiane m.in. przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, Inżyniera Ruchu i uwzględniać tezy wynikające z raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje społeczne. Sąd Konkursowy oceni m.in. trafność rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca z podkreśleniem funkcji istniejących obiektów jako dziedzictwa architektury, ich funkcjonalność, ponadczasowość, dającą szansę na trwałe pozostanie w kulturze materialnej miejsca oraz ekonomikę i koszty eksploatacyjne.

 

Organizator – Zarząd Terenów Publicznych – przyzna laureatom nagrody pieniężne: 40 000 zł za I miejsce, 20 000 zł za II miejsce, 10 000 zł za III miejsce i dwa wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dostarczyć do 14 marca, a termin składania prac konkursowych mija 17 czerwca. Wyniki konkursu poznamy do końca czerwca. Organizator zaplanował również wystawę prac i dyskusję pokonkursową.

 

Ogłaszany Konkurs jest efektem 3 lat pracy koalicji pięciu instytucji: Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy oraz firmy HOCHTIEF Development Poland sp. z o.o., rewitalizującej kamienice: Raczyńskich i przy ulicy Mazowieckiej 2/4, a także konsultacji społecznych, które odbyły się 2013 r.

 

Szczegółowy regulamin, wszystkie informacje i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie www.ztp.waw.pl

 

PLAC MAŁACHOWSKIEGO. CENTRUM MIASTA. CENTRUM WYDARZEŃ? –  informacje o konsultacjach społecznych ws. planowanych funkcjonalności placu Małachowskiego, które trwały od 18 lutego do 17 marca 2013 r.

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE TE KONSULTACJE