nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje na temat Parku Zachodniego – co dalej?

Konsultacje na temat Parku Zachodniego – co dalej?
Konsultacje dotyczące zagospodarowania Parku Zachodniego trwały miesiąc, od 10 kwietnia do 11 maja 2015 r. W tym czasie odbyło się 5 spotkań z różnymi grupami mieszkańców, było m.in. spotkanie dla młodzieży, dla seniorów i spacer po terenie parku. Odbyła się sesja nadzwyczajna i komisja Rady dzielnicy w tej sprawie.
 
W sumie Urząd Dzielnicy Ochota otrzymał 108 uwag w formie maili, ankiet, wypełnionych podczas spotkań konsultacyjnych oraz zgłoszonych przez mieszkańców w dyskusjach. Zgodnie z zarządzeniem, na podstawie którego formalnie odbywają się konsultacje (Zarządzenie nr 4925/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy), po ich zakończeniu urząd ma 60 dni na opracowanie szczegółowego raportu. Raport będzie zawierał wszystkie zgłoszone uwagi oraz ich analizę i informację, czy zostały uwzględnione, czy nie. Raport zostanie opublikowany do 10 lipca.
 
Tymczasem powstaje projekt zagospodarowania parku i Zarząd Dzielnicy, po przeanalizowaniu uwag mieszkańców, zgłoszonych w konsultacjach, przekazał projektantom wytyczne do prac nad projektem. Nie było to łatwe, ze względu na często wykluczające się wzajemnie oczekiwania różnych użytkowników parku. Zadaniem Zarządu było znalezienie rozwiązań możliwie kompromisowych, mając na uwadze, że ten niewielki obszar nie powinien być nasycony rozmaitymi funkcjami, by mógł przede wszystkim spełniać rolę parku, terenu zieleni. Jest to szczególnie ważne w sąsiedztwie ogromnego, ruchliwego i hałaśliwego węzła komunikacyjnego. 
 
Zarząd nie przychylił się m.in. do postulatu bardzo mocno pojawiającego się w konsultacjach, czyli wybudowania tu pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Władze dzielnicy uznały argumenty innych mieszkańców, że mimo odczuwalnego braku takiego boiska na Ochocie, to jest zbyt mały teren i dlatego będziemy szukać innej lokalizacji. 
 
Nie będzie także innych boisk, które pojawiły się w koncepcji, ponieważ zdaniem wielu osób, takie boiska są już w kilku miejscach na Ochocie i nie ma sensu tworzenie kolejnego podobnego kompleksu. Powstanie jedynie boisko do koszykówki, z którego będą korzystać także uczniowie z sąsiedniego LO. im Dembowskiego. Powstanie również skatepark, który jest odpowiedzią na liczne głosy młodzieży, w tym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota, która domaga się budowy skateparku w jednym z ochockich parków.
 
Po gorących dyskusjach, które miały miejsce na spotkaniach konsultacyjnych, z projektu parku zniknie wybieg dla psów, będą jedynie psie toalety. Psy będą mogły być wyprowadzane na terenie niemal całego parku, z pominięciem placu zabaw dla dzieci. Pozostanie natomiast budząca różne odczucia kawiarnia - tego typu obiekt wydaje się nieodzownym elementem przyjaznego mieszkańcom parku.
 
Zgodnie z postulatami mieszkańców w parku pojawią się solidniejsze, niż w zaprezentowanej koncepcji, meble miejskie, czyli ławki i kosze na śmieci, stoliki oraz toaleta - prawdopodobnie samoobsługowa. Uwzględnione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli dobre oświetlenie i monitoring.
 
Najczęściej powtarzający się postulat, mówiący o tym, że w zaprezentowanej w konsultacjach koncepcji zaproponowano zbyt wiele funkcji, z których można zrezygnować na rzecz zieleni, został uwzględniony. W parku pojawi się także wiele drobnych elementów i udogodnień, które zaproponowali w konsultacjach mieszkańcy, np. poidełko dla ptaków, hamaki, ścianka do odbijania piłki, nawierzchnia na placu zabaw nie będzie piaszczysta.
 
Warto przypomnieć, że opracowanie koncepcji, a następnie projektu zagospodarowania parku Zachodniego, to elementy wynikające z projektu, zgłoszonego w ubiegłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego, zatem ich realizacja odbywa się w tym roku. Koncepcja, po uwzględnieniu wytycznych wynikających z konsultacji, ma być gotowa w czerwcu, a projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami – w październiku 2015 r. Budowa parku planowana jest w kolejnych latach.