Get Adobe Flash player
-A A +A

Jak zadbać o plac Grzybowski? Podsumowanie konsultacji społecznych i odpowiedzi na wszystkie uwagi

Jak zadbać o plac Grzybowski? Podsumowanie konsultacji społecznych i odpowiedzi na wszystkie uwagi

Zarząd Terenów Publicznych, który opiekuje się placem Grzybowskim zaproponował wprowadzenie regulaminu korzystania z tej przestrzeni – niedawno odnowiony plac był bowiem często niszczony i dewastowany.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu regulaminu placu Grzybowskiego trwały trzy tygodnie od 18 lutego do 10 marca 2013 roku. W tym czasie można było przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do projektu regulaminu oraz inne pomysły dotyczące placu Grzybowskiego. WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

 

 

Pomysły, uwagi i propozycje zbieraliśmy:

Rozmawialiśmy też na dwóch spotkaniach w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście: 5 marca (od godziny 17:30 do 19:30) i 27 marca na spotkaniu podsumowującym zebrane głosy (od 17:00 do 19:00).

 

Okazało się, że większość głosów zebranych podczas konsultacji była zdecydowanie przeciw wprowadzaniu regulaminu, przekonywano, że taki dokument nie jest potrzebny, bo obowiązują już przepisy wyższego rzędu. Jednocześnie okoliczni mieszkańcy i użytkownicy placu wskazywali konkretne propozycje, które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji na placu. Pojawiły się jednak też inne kwestie związane z placem. Wszystkie uwagi i propozycje wraz z odpowiedziami Zarządu Terenów Publicznych i Urzędu Dzielnicy Śródmieście znaleźć można w zestawieniu uwag poniżej.

 

 

Jak przebiegały spotkania?

Temat wywołał żywą dyskusję wśród uczestników spotkań: okolicznych mieszkańców, kupców od wielu lat handlujących w okolicznych sklepach i sklepikach, radnych Śródmieścia oraz innych mieszkańców Warszawy korzystających z przestrzeni placu Grzybowskiego, np. skaterów. Ze strony Urzędu w spotkaniach wzięły udział Anna Stasiewicz Zastępca Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych i Urszula Majewska Koordynator ds. konsultacji społecznych Urzędu Dzielnicy Śródmieście, a 27 marca także Janusz Galas, Miejski Inżynier Ruchu.

 

Ważnym tematem, który pojawił się na spotkaniach, była kwestia deskorolek i umożliwienia skaterom korzystania z placu. W dyskusji pojawiały się dwie linie argumentacji – z jednej strony obawy o hałas na placu, niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji przechodniów i deskorolkarzy i ewentualne zniszczenia elementów infrastruktury; z drugiej strony potrzeba uczynienia z placu przestrzeni wielofunkcyjnej, na której w bezpieczny i wygodny sposób będą mogły współistnieć różne formy rekreacji, a także prestiżowy charakter placu dla środowiska skaterów, także przyjeżdżających z zagranicy.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele deskorolkarzy zaproponowali, by uregulować zasady jazdy na deskorolkach na placu, np. dopuścić jazdę na deskorolkach tylko w wyznaczonej części placu albo tylko w określone dni i godziny. Zaproponowano również utworzenie alternatywnego miejsca do jazdy, np. przy ulicy Zielnej. Wspólnie ustalono, że konkretne rozwiązania zostaną przedyskutowane na kolejnych spotkaniach z udziałem przedstawicieli mieszkańców i skaterów czy z Zarządem Terenów Publicznych. Ustalenia te trwają.

USTALENIA DOTYCZĄCE JAZDY NA DESKOROLKACH - informacja z 2 lipca 2013 roku.

 

 

W trakcie spotkań ustalono również, że:

  • przy okazji przeglądu gwarancyjnego zostaną usunięte zgłoszone przez mieszkańców uszkodzenia (niedziałające oświetlenie, oderwane listwy, wystające rurki nawadniające);
  • zostaną również umieszczone dodatkowe kosze na śmieci;
  • sygnalizowany przez mieszkańców i kupców problem taksówek blokujących miejsca postojowe zostanie zgłoszony do właściwej korporacji;
  • Zarząd Terenów Publicznych skonsultuje z projektantem możliwość zmiany lokalizacji donic ozdobnych z zielenią w celu pozyskania miejsc parkingowych
  • wprowadzony zostanie zakaz wjazdu autokarów na plac

 

 

Inne kwestie, jak:

  • zwiększenie liczby miejsc dla niepełnosprawnych;
  • umożliwienie parkowania czasowego (15 minut);
  • przywrócenie miejsc przed budynkiem przy ul. Grzybowskiej 10;
  • przesunięcie przystanku autobusowego,
  • ustanowienie przejścia dla pieszych przy budynku Grzybowska 5

zostaną rozpatrzone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich.

 

Dopytywano również o możliwość przywrócenia przejazdu w stronę ul. Grzybowskiej – tej sprawie Inżynier Ruchu wypowiedział się odmownie, wskazując na negatywne konsekwencje takiego rozwiązania w czasie nasilonego ruchu przez Plac Grzybowski w związku z budową II linii metra.

 

 

Pełne podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych, podjęte ustalenia oraz wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje w raz z odpowiedziami ZTP i Urzędu Dzielnicy Śródmieście - do pobrania poniżej.