nagłówek strony
-A A +A

Podsumowanie I etapu konsultacji ws. utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów

Podsumowanie I etapu konsultacji ws. utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów

Proces konsultacyjny dotyczący utworzenia w Warszawie Rady Seniorów rozpoczął się na początku lutego 2014 r., podczas otwartej debaty publicznej. Debata dowiodła, że powołanie Rady Seniorów w Warszawie jest tematem istotnym dla osób starszych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Kolejny etap, który trwał od 20 lutego do 16 marca 2014 r. miał na celu zebranie pomysłów dotyczących sposobu powołania oraz funkcjonowania Rady Społecznej Seniorów w Warszawie. Propozycje można było zgłaszać podczas warsztatów, osobiście w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz na platformie konsultacyjnej.

 

Kwestią, którą mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali za istotną było ujednolicenie nazewnictwa tworzonej rady seniorów z zapisami Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 oraz ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia utworzenie gminnych rad seniorów.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych powstał projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Projekt uchwały był konsultowany z mieszkańcami w dniach 5-26 maja 2014 r. Z tego procesu powstanie odrębny raport.

 

Ponadto Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przygotowało projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, aby dostosować zapisy Programu do obowiązującego prawa.

 

Natomiast z uwagi na liczne propozycje i rozwiązania zgłoszone podczas warsztatów konsultacyjnych, dotyczące powoływania rad seniorów w każdej dzielnicy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych podjęło działania umożliwiające powoływanie dzielnicowych rad seniorów, zgłaszając propozycję zmian w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutów Dzielnic m.st. Warszawy. W uzupełnieniu tych zmian Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, przygotuje rekomendacje dla dzielnic m.st. Warszawy w sprawie utworzenia dzielnicowych rad seniorów. Rekomendacje zawierać będą proponowaną ścieżkę powoływania członków i funkcjonowania dzielnicowej rady seniorów, uwzględniając propozycje, uwagi i założenia wypracowane w trakcie konsultacji społecznych. Rekomendacje zostaną przekazane dzielnicom po zaakceptowaniu przez radnych zmian uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy.

I ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Załączniki: 
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 291.57 KB
Pobierz
Plik: Raport z I warsztatu, rozmiar pliku: 106.37 KB
Pobierz
Plik: Raport z II warsztatu, rozmiar pliku: 81.42 KB
Pobierz
Plik: Raport z III warsztatu, rozmiar pliku: 148.37 KB
Pobierz
Plik: Raport z IV warsztatu, rozmiar pliku: 71.9 KB
Pobierz
Plik: Podsumowanie warsztatów, rozmiar pliku: 83.19 KB
Pobierz
Plik: Zestawienie zgłoszonych mailowo uwag, rozmiar pliku: 64.05 KB
Pobierz
Plik: Stanowisko KDS ds. OSiK, rozmiar pliku: 284.66 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 37.92 KB
Pobierz