nagłówek strony
-A A +A

Poszukujemy wykonawców na przeprowadzenie III etapu procesu konsultacji społecznych dot. zagospodarowania Pola Mokotowskiego

Poszukujemy wykonawców na przeprowadzenie III etapu procesu konsultacji społecznych dot. zagospodarowania Pola Mokotowskiego

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie trzeciego etapu procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego zaplanowania zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się propozycją przeprowadzenia trzeciego etapu procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego zaplanowania zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Urząd m.st. Warszawa prowadzi proces konsultacji społecznych dotyczący sposobu zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego. Proces ten jest prowadzony etapami, z których odbyły się już dwa:

 1. etap diagnozy obejmujący badania psychologów środowiskowych na temat sposobów użytkowania Pola Mokotowskiego
 2. etap dotyczący funkcji i rodzajów aktywności, które powinny być obecne na terenie Pola Mokotowskiego, obejmujący warsztaty kreatywne, punkty konsultacyjne, zbieranie uwag oraz opinii wysyłanych mailowo i za pomocą forum internetowego

Raporty i zestawienia uwag z wyżej wymienionych etapów można znaleźć: TUTAJ

 

Obecnie planujemy realizację trzeciego etapu, podczas którego kwestie uznane za ważne i istotne z punktu widzenia mieszkańców oraz miasta zostaną przedyskutowane na szeregu warsztatów. Celem warsztatów jest uwzględnienie postulatów zgłaszanych i zdiagnozowanych na wcześniejszych etapach i zarekomendowanie rozwiązań organizacyjnych, projektowych lub regulaminowych odpowiadających na potrzeby użytkowników Pola.

 

Efektem tego etapu konsultacji powinna być wypracowana całościowa, spójna wizja parku i spójna strategia postępowania przy wprowadzaniu szczegółowych usprawnień.

Spotkania mogą odbywać się w salach będących w zasobach Urzędu Miasta lub partnerów Urzędu Miasta.

 

Według wstępnych założeń proces powinien zostać zakończony najpóźniej do końca maja 2016 r.

 

Proponowane tematy warsztatów (wynikające z wcześniejszych etapów konsultacji):

 1. Zieleń na Polu, ekosystem przyrodniczy, bioróżnorodność.
 2. Komunikacja na Polu Mokotowskim, czyli piesi, rowery, rolkarze i inni.
 3. Funkcje inne niż przyrodnicza na Polu, tj. funkcje rekreacyjne i kulturalne, mała architektura, aranżacja przestrzeni, jak zorganizować przestrzeń atrakcyjną dla dzieci, animacje społeczno-kulturalne na Polu, kawiarnia/gastronomia.
 4. Pies na Polu, obecność psów w parku a inni użytkownicy; potrzeby użytkowników parku a potrzeby właścicieli psów.
 5. Wydarzenia i imprezy na Polu – wytyczne i zasady dotyczące organizacji imprez na Polu.

Zespół realizujący zadanie powinien mieć w swoim składzie następujących ekspertów:

 1. architekta z doświadczeniem wykonania przynajmniej jednego projektu koncepcyjnego, budowlanego lub wykonawczego parku, skweru lub otwartej przestrzeni publicznej o powierzchni min 20 ha (ok. 1/3 powierzchni parku Pole Mokotowskie) w mieście powyżej 100.000 mieszkańców;
 2. architekta krajobrazu z doświadczeniem wykonania przynajmniej jednego projektu koncepcyjnego, budowlanego lub wykonawczego parku o powierzchni min. 5 ha., skweru lub otwartej przestrzeni publicznej;
 3. dwóch specjalistów w zakresie ekosystemów miejskich (pożądane specjalności: fitosocjolog, ekolog miejski, ornitolog) mających doświadczenie w ekspertyzach przyrodniczych na terenie miasta;
 4. psychologa społecznego lub socjologa z doświadczeniem prowadzenia przynajmniej dwóch procesów konsultacji społecznych dotyczących przemian przestrzennych w mieście powyżej 100.000 mieszkańców;
 5. specjalistę od rozwiązań komunikacyjnych szczególnie w zakresie ruchu pieszego i rowerowego, z doświadczeniem wykonania przynajmniej jednego projektu koncepcyjnego lub technicznego  układu komunikacyjnego w miejscu natężonego przeplatania rodzajów ruchu na terenach śródmiejskich.

Ponadto do każdego tematu powinni zostać dobrani i doproszeni inni specjaliści – w zależności od tematu oraz specjaliści z Urzędu Miasta.

 

W związku z tym poszukujemy wykonawców, którzy mogliby wesprzeć Urząd m.st. Warszawy w zgodnym z dobrymi praktykami partycypacji, otwartym i profesjonalnym przeprowadzeniu tego złożonego procesu.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o:

 • przedstawienie ogólnej koncepcji procesu przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym
 • przedstawienie proponowanego składu Zespołu zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu
 • zaproponowanie metod/ formuły/ narzędzi do poszczególnych tematów
 • zaproponowanie ewentualnych działań dodatkowych towarzyszących warsztatom/ poszczególnym tematom
 • zaproponowanie harmonogramu realizacji warsztatów
 • przedstawienie wyceny przeprowadzenia całości procesu warsztatów wg zapytania ofertowego oraz oddzielnie zaproponowanych, dodatkowych działań

 

W zakres prac obowiązkowych wchodzą:

 • koordynacja całego procesu i uzgodnienia z przedstawicielami decyzyjnych jednostek miejskich oraz ekspertów z Urzędu Miasta
 • spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta oraz organizacji społecznych, przez cały czas trwania procesu
 • zaproponowanie scenariusza całego procesu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych tematów
 • przygotowanie scenariuszy poszczególnych spotkań warsztatowych oraz ewentualnych dodatkowych działań towarzyszących warsztatom
 • przeprowadzenie spotkań warsztatowych i ewentualnych dodatkowych działań towarzyszących warsztatom
 • przygotowanie raportów cząstkowych z poszczególnych spotkań warsztatowych
 • opracowanie rekomendacji w zakresie utrzymania i zagospodarowania Pola Mokotowskiego oraz raportu podsumowującego z całego procesu warsztatów

 

Prosimy o przesłanie oferty do poniedziałku, 23 listopada 2015 r. na adres konsultacje@um.warszawa.pl