nagłówek strony
-A A +A

Powołano Radę ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy

Powołano Radę ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy

W ramach trwających obecnie przygotowań do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Warszawie, na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, 5 grudnia 2013 r. powołano Radę ds. budżetu partycypacyjnego. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego, czyli takiego, w którym sami mieszkańcy decydują o sposobie wydatkowania części budżetu miasta.

 

 

W skład Rady ds. budżetu partycypacyjnego wchodzi 15 osób, część to eksperci wyłonieni w drodze otwartego naboru prowadzonego do 11 października 2013 r. Pozostałe osoby reprezentują miejskie władze. W składy Rady ds. budżetu partycypacyjnego wchodzą następujące osoby:

- eksperci pochodzący z otwartego naboru:

 1. Joanna Erbel,
 2. Oktawiusz Chrzanowski,
 3. Joanna Krasnodębska,
 4. Dariusz Kraszewski,
 5. Ewa Stokłuska,
 6. Marta Szaranowicz-Kusz,
 7. Aleksandra Winiarska;

- przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Marzanna Krajewska – Dyrektor Biura Planowania Budżetowego,
 2. Jan Jerzy Kulik – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta,
 3. Jarosław Jóźwiak – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej,
 4. Urszula Majewska – Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej,
 5. Anna Petroff-Skiba – Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji Centrum Komunikacji Społecznej;

- przedstawiciele Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic m.st. Warszawy:

 1. Andrzej Golimont – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Rady m.st. Warszawy,
 2. Maria Łukaszewicz – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy

oraz Agnieszka Borowska – Radna Rady Dzielnicy Białołęka, jako przedstawiciel Rad Dzielnic m.st. Warszawy.

 

Rada ds. budżetu partycypacyjnego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy, jej zadaniem jest opiniowanie realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicach m.st. Warszawy, recenzowanie przygotowanych już rozwiązań oraz promowanie idei budżetu partycypacyjnego.

 

ZARZĄDZENIE NR 5273/2013 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rady ds. budżetu partycypacyjnego.

Regulamin pracy Rady ds. budżetu partycypacyjnego.

 

Więcej informacji dotyczących naboru do Rady ds. budżetu partycypacyjnego TU.

Załączniki: