nagłówek strony
-A A +A

Program Rozwoju Kultury uchwalony!

Rada m.st. Warszawy uchwaliła Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. Dokument powstawał partycypacyjnie. Przygotowany został przez ponad 20 ekspertów, a następnie poddany pod konsultacje społeczne z mieszkańcami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Efektem otwartego procesu budowania dokumentu jest program określający kierunki polityki kulturalnej Warszawy do roku 2020.

 

Z uchwalonym programem można zapoznać się poniżej. W podsumowaniu znajdziecie informacje o przebiegu konsultacji społecznych projektu tego programu.