nagłówek strony
-A A +A

Przyjdź i skomentuj wstępną koncepcję zagospodarowania Parku Bródnowskiego

Przyjdź i skomentuj wstępną koncepcję zagospodarowania Parku Bródnowskiego

W grudniu 2017 r. pytaliśmy o potrzeby i opinie na temat Parku Bródnowskiego oraz oczekiwanych modernizacji, usprawnień i nowych elementów zagospodarowania. Skupiliśmy się przede wszystkim na przedstawieniu uwarunkowań, poznaniu opinii mieszkańców, a także wypracowaliśmy w grupach roboczych założenia dla kilku głównych kwestii, jak np. park dla dzieci, sport i rekreacja, nowe usługi w parku oraz kwestie wody, infrastruktury i komunikacji.

 

Zapraszamy na spotkanie, na którym porozmawiamy o wstępnej koncepcji zagospodarowania Parku Bródnowskiego:

  • w sobotę, 27 stycznia, w godz. 11.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20. Koncepcję przedstawią autorzy: projektanci z ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel. 

 

  • Tak jak na wcześniejszym etapie, czekamy także w Punkcie Konsultacyjnym na Przystanku Gofrowo w Parku Bródnowskim:  w piątek,  26 stycznia, w godz. 12:00-16:00 oraz w sobotę,  27 stycznia, w godz. 13:30-15:30.

 

  • Uwagi można także zgłaszać mailowo do 3 lutego 2018: parkbrodnowski@targowek.waw.pl lub w Urzędzie Dzielnicy Targówek.

 

1. >>>obrazek

2. >>>opis 

 

W grudniu konsultacje prowadziliśmy w kilku formach: spacer badawczy po Parku Bródnowskim z przewodnikiem, spotkanie z podmiotami instytucjonalnymi działającymi w parku, punkt konsultacyjny w parku (pod wiatą Przystanku Gofrowo), który działał w dzień powszedni oraz w weekend,  a także spotkanie konsultacyjne – warsztaty w Urzędzie Dzielnicy Targówek.  W powyższych formach konsultacji w grudniu 2017 wzięło udział ok. 100 osób. Oprócz tego wpłynęło ponad 60 ankiet i wniosków przekazanych w formie pisemnej. Więcej o tych konsultacjach: www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-ma-byc-park-brodnowski

 

Wyniki pierwszego etapu konsultacji w większości potwierdzają wstępnie przyjęte wytyczne do zagospodarowania parku. Większość uczestników docenia walory parku i przede wszystkim oczekuje nie rewolucyjnych zmian, lecz poprawy komfortu, jakości, funkcjonalności i estetyki. Pojawiło się też szereg propozycji zwiększających funkcjonalność parku dla różnego rodzaju użytkowników: dzieci, spacerowiczów, młodzieży, sportowców, osób z psami, itp. Konsultacje wykazały też kilka kwestii, w których zdania uczestników były zdecydowanie odmienne i wymagają opracowań wariantowych i dalszej dyskusji oraz podjęcia decyzji co do kierunku. Należy mieć świadomość, że raport z diagnozy i konsultacji jest głosem doradczym w procesie projektowym, a nie postulatem do bezpośredniej realizacji.

 

Załączniki: