nagłówek strony
-A A +A

Raport z konsultacji społecznych mostu Krasińskiego wraz z dojazdami

Raport z konsultacji społecznych mostu Krasińskiego wraz z dojazdami

Od 15 lutego do 20 marca 2016 roku trwały konsultacje dotyczące aktualizacji projektu Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami. Przedstawiamy raport z konsultacji, w którym przedstawiony jest przyjęty kierunek zmian w projekcie mostu, po konsultacjach.

 

PRZECZYTAJ RAPORT

 

Do raportu dołączone zostały trzy załączniki:

załącznik nr 1: zestawienie wariantów rozwiązań przedstawionych w trakcie konsultacji wraz ze stanowiskiem inwestora,

załącznik nr 2: wzór formularza do zbierania uwag podczas konsultacji,

załącznik nr 3: pisma oraz maile, które wpłynęły podczas konsultacji i odpowiedzi.

 

Poniżej prezentujemy schematyczne rysunki  poszczególnych odcinków mostu wraz ze zmianami wprowadzonymi w wyniku konsultacji.

 

 

Ulica Krasińskiego - schemat po konsultacjach (schemat uproszczony)

Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:

 

 • Zmiana szerokości jezdni ul. Krasińskiego – zwężenie z 2 do 1 pasa ruchu w każdą stronę; wprowadzenie dodatkowego pasa na wlocie ul. Krasińskiego na Plac Wilsona,
 • Wprowadzenie przystanków tramwajowych i autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Czarnieckiego,
 • Wyeliminowanie możliwości skrętu w lewo z ul. Krasińskiego w ul. Czarnieckiego od strony Wisłostrady,
 • Zapewnienie wjazdu na jezdnię lokalną znajdującą się po północnej stronie ul. Krasińskiego tylko przez skrzyżowanie z ul. Dziennikarską,
 • Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż jezdni północnej ul. Krasińskiego,
 • Wprowadzenie przystanku autobusowego na wlocie z pl. Wilsona w ul. Krasińskiego,
 • Zamiana ciągu pieszo-rowerowego na niezależne ciągi pieszy i rowerowy przy jezdni południowej ul. Krasińskiego na odcinku pl. Wilsona – ul. Czarnieckiego,
 • Wprowadzenie placu do zawracania na końcu jezdni lokalnej przy placu Wilsona,
 • Wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych wzdłuż jezdni lokalnej na skrzyżowaniu z ul. Karpińskiego, Dziennikarską oraz na wysokości ul. Czarnieckiego a także na wlocie ul. Czarnieckiego,
 • Korekta lokalizacji i liczby miejsc postojowych przy jezdni lokalnej znajdującej się po stronie północnej ul. Krasińskiego,
 • Zwężenie do 2 pasów ruchu wlotu ul. Czarneckiego,
 • Wprowadzenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kaniowskiej i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Krasińskiego.

 

Węzeł z Wisłostradą - schemat po konsultacjach (schemat)

Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:

 

 • Zmniejszenie powierzchni skrzyżowania na poziomie terenu przez przesunięcie jezdni znajdujących się w ciągu ul. Krasińskiego (północnej i południowej) o ok. 10 m  w stronę linii tramwajowej,
 • Zmniejszenie liczby pasów ruchu,
 • Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej w rejonie wjazdu do Centrum Olimpijskiego – zatoka został przesunięta między jezdnię północną skrzyżowania, a drogę dojazdową do Centrum Olimpijskiego,
 • Połączenie układu pieszego i rowerowego po stronie północnej węzła w rejonie ul. Gwiaździstej i wjazdu do Centrum Olimpijskiego wraz z wyznaczeniem dodatkowych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,
 • Zmiana lokalizacji przystanku tramwajowego – przesunięcie ze strony wschodniej na zachodnią węzła z Wisłostradą.

 

 

Most Krasińskiego - schemat po konsultacjach (schemat)

Zmiana w stosunku do projektu wyjściowego:

 

 • Jeden z pasów ruchu będzie oznaczony jako buspas.

 

Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską i ul. Kotsisa (schemat)

 

 

Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:
 
 • Wydłużenie drogi dojazdowej po wschodniej stronie ulicy Jagiellońskiej o długość 1 przęsła wiaduktu nad terenami kolejowymi,
 • Likwidacja jednego z pasów ruchu na jezdni północnej (wlot na skrzyżowanie z ul. Jagiellońską od strony wiaduktu),
 • Przysunięcie drogi dojazdowej maksymalnie do jezdni głównej i w konsekwencji odsunięcie się od zabudowy mieszkaniowej o ok. 9,00 m.

 

Do ul. Matki Teresy z Kalkuty - schemat po konsultacjach (schemat)

Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:

 

 • Wydłużenie odcinka jezdni południowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Odrowąża a przejazdem tramwajowym w rejonie włączenia nowej drogi w istniejącą ul. Matki Teresy z Kalkuty,
 • Zwężenie o jeden pas ruchu jezdni głównych nowej drogi do skrzyżowania z ul. Odrowąża/Wysockiego.

 

 

Załączniki: 
Plik: raport_konsutacje_06_07_16_ost_ost.pdf, rozmiar pliku: 2064.3 KB
Pobierz