nagłówek strony
-A A +A

Raport z konsultacji "Falenica nasze centrum"

Raport z konsultacji "Falenica nasze centrum"

Celem konsultacji, które trwały od 28 września do 15 grudnia 2015 roku, było zebranie opinii mieszkańców na temat funkcji, jaką powinno pełnić centrum Falenicy. Uczestnicy konsultacji mogli wypowiedzieć się w sprawie planowanej modernizacji targowiska przy ul. Walcowniczej oraz terenów wokół, które należą do m.st. Warszawy. 

 

Na podstawie konsultacji została opracowana koncepcja urbanistyczna terenów zielonych przylegających do targowiska oraz koncepcja architektoniczna targowiska.

 

 

 

 

 

przeczytaj RAPORT >>>

 

zobacz Prezentacja koncepcji urbanistycznej Centrum Falenicy i koncepcji architektonicznych targowiska >>>

 

więcej informacji o tych KONSULTACJACH >>>