Get Adobe Flash player
-A A +A

Raport z konsultacji społecznych dwóch projektów dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku"

Raport z konsultacji społecznych  dwóch projektów dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku"
Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji były projekty dwóch programów operacyjnych wdrażających program Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku w obszarach: zarządzanie i kreacja:
 

1) Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar: instytucje kultury

2) Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców

 

Uwagi do projektów programów operacyjnych zgłaszane były za pośrednictwem platformy konsultacyjnej oraz trafiły bezpośrednio do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w formie korespondencji.
 
 
Wpłynęło 99 uwag i 65 komentarzy dotyczących konsultowanych programów oraz 56 opinii odnoszących się do Diagnozy potencjału podmiotów kultury w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kultury 2020 (jednego z dwóch opracowań, które zostały wykonane jako podstawa propozycji zawartych w programach operacyjnych).
 
W efekcie prac Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury oraz Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy powstały trzy tabele: tabela z uwagami z uzasadnieniem uwzględnienia, bądź odrzucenia danej uwagi; tabela z komentarzami oraz tabela z opiniami do diagnozy projektu programu. Uwzględniono 73% uwag.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swe uwagi, sugestie i komentarze. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstaną dokumenty lepiej odpowiadające na potrzeby środowisk twórczych, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury.
 
Zamknięcie procesu konsultacji społecznych obu projektów dokumentów pozwala na podjęcie dalszej pracy nad nimi przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury.