nagłówek strony
-A A +A

Raport z konsultacji społecznych Programu rozwoju tras rowerowych!

Raport z konsultacji społecznych Programu rozwoju tras rowerowych!

Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020 trwały od 1 do 30 listopada 2013 roku. Opinie mieszkańców były zbierane drogą mailową, pocztową oraz na spotkaniach konsultacyjnych.

 

Wpłynęły 53 e-maile od osób indywidualnych i 5 e-maili od różnych organizacji, a także 2 pisma w ramach konsultacji społecznych oraz 38 pism od organizacji miejskich (dzielnice, jednostki, spółki) w odpowiedzi na pismo z prośbą o opinię. Na spotkania w trzech punktach konsultacyjnych przybyło w sumie około 75 osób, natomiast na spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne 28 listopada 2013 r. obecnych było 43 mieszkańców zainteresowanych tematem.

 

Wiele uwag zostało uwzględnionych, Program został poprawiony i uzupełniony, np. dodano 6 nowych korytarzy rowerowych (m.in. ul. Grochowską, Krasińskiego i Kazimierzowską), kilka innych zostało skorygowanych lub usuniętych. Wprowadzono również liczne zmiany redakcyjne. Mamy nadzieję, że teraz Program lepiej odpowiada oczekiwaniom rowerzystów, organizacji społecznych oraz innych warszawiaków.

 

Zachęcamy do zapoznania się z RAPORTEM Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH wraz z odniesieniem do wszystkich nadesłanych uwag oraz z Programem rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020, poprawionym w wyniku konsultacji społecznych.

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH