nagłówek strony
-A A +A

Raport z konsultacji "Wawer. Kierunek Kultura!"

Raport z konsultacji "Wawer. Kierunek Kultura!"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji "Wawer. Kierunek Kultura!" dotyczących kultury w dzielnicy Wawer. Konsultacje trwały od 19 września do 10 listopada 2012 r.

 

11 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące, w trakcie którego zaprezentowano wyniki ankiety dotyczącej oferty kulturalnej Wawra oraz pomysły uczestników warsztatów. Zastępca Burmistrza Pan Przemysław Zaboklicki przedstawił dalszy harmonogram prac nad efektami konsultacji i polityką kulturalną dzielnicy. Na podstawie wyników przygotowano projekt regulaminu dla powstającej Społecznej Rady ds. Kultury, która ma współtworzyć program rozwoju kultury dzielnicy Wawer (oparty o Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 - "Miasto kultury i obywateli").

 

Raport składa się z pięciu rozdziałów:

  • I Informacje ogólne
  • II Przebieg konsultacji (opis debaty otwierającej, wyników ankiety, przebieg warsztatów konsultacyjnych, w tym wnioski i pomysły uczestników)
  • III Uwagi i pomysły mieszkańców kierowane na adres Urzędu Dzielnicy Wawer
  • IV Komentarze na forum Warszawskiej Platformy Konsultacji Społecznych
  • V Wnioski końcowe i rekomendacje

 

Dodatkowo raport zawiera dwa załączniki: scenariusz warsztatów konsultacyjnych i transkrypcje wszystkich pomysłów i idei wniesionych na forum warsztatów w formie hasłowej.

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  oraz ZAŁĄCZNIK

KRÓTKIE PODSUMOWANIE KONSULTACJI

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE wyników ankiet

OPIS PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Przeczytaj też: WAWERSKA STREFA KULTURY JEDNYM Z EFEKTÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

Załączniki: 
Plik: Załącznik do raportu, rozmiar pliku: 89.06 KB
Pobierz