nagłówek strony
-A A +A

Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej – inwestycja przy ul. Lizbońskiej 1 na Pradze Południe

Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Inwestycja jest proponowana w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Lizbońskiej 1. Inwestor zmienił kształt projektu zabudowy po uwagach zgłoszonych do poprzednich wniosków oraz po dialogu z mieszkańcami. Uwagi do inwestycji można zgłaszać do 11 sierpnia.

 

 

Co inwestor planuje zbudować

 

Inwestor planuje tam zespół zabudowy wielorodzinnej z lokalami usługowymi. Domy stanęłyby między ulicami: Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych. Na osiedlu miałoby zamieszkać nie więcej niż 402 mieszkańców.

 

Projekt przewiduje budynki, które miałyby do 5-6 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Wysokość sięgałaby maksymalnie 19,25 m. Intensywność zabudowy wyniosłaby 1,98.

 

 

 

Inwestor chce przeznaczyć cały parter budynku wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych pod lokale usługowe. Od strony osiedla powstałby przy nim ogólnodostępny pasaż. Działałyby tam m.in. ogródki gastronomiczne. Lokale usługowe miałyby się znaleźć także w narożnych częściach budynków od strony ul. Lizbońskiej. Jeden z nich wraz z przyległym ogrodem zostałby przeznaczony na usługi publiczne realizowane przez Miasto.

 

Spółka chce na osiedlu urządzić teren zieleni dostępny dla wszystkich. Będzie mała architektura oraz urządzenia do wypoczynku i rekreacji.

 

Wniosek opublikowaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 21 lipca 2021 roku.

 

 

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

 

Inwestor złożył wniosek na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Miała ona zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku i zmieniła w 2020 roku.

 

Co ustala Studium Warszawy

 

Studium Warszawy z 2006 roku dla tej części Pragi-Południe ustala priorytet zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Kategoria wysokości zabudowy 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w Studium dopuszczają również lokalizowanie funkcji usługowej. Może stanowić do 40% powierzchni zabudowy.

 

Na terenie planowanej inwestycji w Studium jest mowa o przepompowni sieci cieplnej „Saska”. Inwestor przekonuje, że obiekt został wyłączony z użytkowania i nie jest już potrzebny.

 

Planowane osiedle ma powstać na terenie, który był dawniej wykorzystywany na cele produkcyjne. Dlatego – zgodnie z wnioskiem inwestora – nie trzeba wykazywać, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium Warszawy.

 

Co ustala plan miejscowy Saskiej Kępy

 

Na terenie planowanego osiedla obowiązują szczegółowe regulacje zabudowy. Są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy z 2006 roku.

 

Plan miejscowy wskazuje lokalizację terenu o wiodącej funkcji techniczno-usługowej i terenu zaplecza technicznego o przeznaczeniu podstawowym: urządzenia infrastruktury technicznej o zasięgu ogólnomiejskim.

 

Jak zgłosić uwagi

 

Uwagi do zmodyfikowanego wniosku można zgłaszać do 11 sierpnia 2021 roku na trzy różne sposoby:

 

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
    Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>