nagłówek strony
-A A +A

Spotkanie podsumowujące konsultacje „Plac Małachowskiego. Centrum Miasta. Centrum Wydarzeń?” + RAPORTY Z KONSULTACJI

zdjęcie z warsztatu w Zachęcie - 6 marca 2013 r. - fot. Rafał Motyl - CKS UM

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje na temat planowanych funkcjonalności placu Małachowskiego, które odbędzie się we wtorek 23 kwietnia 2013 r. w godz. 17.30-19.30 w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej 1 (sala kinowa).

 

Na spotkaniu podsumowującym przedstawimy przebieg i wyniki konsultacji, a Zespół Pracowni Badań Środowiskowych przy Wydziale Psychologii UW zaprezentuje badania dotyczące użytkowania Placu. Przedstawiciele m.st. Warszawy i koalicyjnych instytucji sąsiadujących z placem odniosą się do postulatów zgłoszonych w ramach konsultacji.

 

 

Konsultacje społeczne trwały od 18 lutego do 17 marca 2013 r. Zgłoszono wiele ciekawych uwag i rekomendacji.
Opinie i postulaty można było zgłaszać w następujących formach: poprzez dyskusję na FORUM, przesyłając je mailem na konsultacje@um.warszawa.pl, pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Śródmieście, biorąc udział w jednym z dwóch warsztatów kreatywnych: w sobotę 2 lub w środę 6 marca albo wpisując ja na formularzu rozdawanym w trakcie spaceru z redaktorem Jerzym S. Majewskim w niedzielę 17 marca.

 

Podsumowując, na forum na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych swoje uwagi i pomysły zgłosiło dziewięć osób, trzy osoby przekazały je za pomocą poczty e-mail, jedna osoba zgłosiła telefonicznie, do Urzędu Dzielnicy Śródmieście wpłynęło jedno pismo. Na pierwszym, sobotnim warsztacie w Państwowym Muzeum Etnograficznym dziesięciu uczestników wypracowało wspólnie osiem rekomendacji, czyli proponowanych wytycznych do konkursu na koncepcję programową i przestrzenną placu Małachowskiego; natomiast efektem pracy drugiego piętnastoosobowego zespołu było dziewięć rekomendacji. Podczas niedzielnego spaceru po placu Małachowskiego, prowadzonego przez redaktora Jerzego S. Majewskiego, w którym uczestniczyło około 150 osób, zebrano 18 formularzy – krótkich ankiet, na których mieszkańcy odpowiadali na pytania: „Masz pomysł, jak sprawić, aby plac Małachowskiego tętnił życiem? Co koniecznie na nim zachować, a co powinno się zmienić?”.

 

Zgłoszone uwagi i postulaty podzielono tematycznie. W związku z tym powstało siedem bloków: zieleń, mała architektura, parkowanie, organizacja ruchu, wydarzenia, nawierzchnia, inne. Znaczna cześć uwag łączyła kilka tematów jednocześnie. Efektem tego podziału są 103 szczegółowe uwagi. Na spotkaniu 23 kwietnia będzie można przedyskutować wyniki badań, warsztatów oraz efekt konsultacji.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportami: z konsultacji społecznych, z badań psychologów środowiskowych oraz z warsztatów.

 

Pierwszy z załączonych raportów jest podsumowaniem całego procesu konsultacji, zestawieniem uwag oraz odniesieniem się do niech Zarządu Terenów Publicznych.

Drugi raport jest zbiorem wyników badań przeprowadzonych przez studentów psychologii środowiskowej związanych z Zakładem Badań Środowiskowych na Uniwersytecie Warszawskim. Badania obejmowały: obserwację w terenie (14-18 lutego), przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych oraz zebranie map ewaluatywnych (3-9 marca), a także dodatkowo studenci moderowali warsztat z uczniami klasy maturalnej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Raport z warsztatów opisuje cel i przebieg warsztatów kreatywnych, potrzeby i oczekiwania uczestników, zaproponowany program funkcjonowania placu i możliwy scenariusz modernizacji oraz listy wypracowanych wspólnie rekomendacji. W załącznikach można również znaleźć skany indywidulanych map uczestników warsztatów.

 

WYDARZENIE na Facebooku

 

Zapraszamy!