nagłówek strony
-A A +A

Tramwaj Wola – Wilanów: raport z konsultacji społecznych

Tramwaj Wola – Wilanów: raport z konsultacji społecznych

Tramwaje Warszawskie opracowały raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej łączącej cztery dzielnice: Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

 

Dyżury konsultacyjne odbyły się w maju i czerwcu 2017 roku. Projekt budowy szybkiego tramwaju spotkał się z zainteresowaniem i w większości z poparciem mieszkańców przybyłych na spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy raport w formie oddzielnych plików: części opisowej i załączników:

załącznik nr 1: Podsumowanie wyników badań ewaluacyjnych

załącznik nr 2: Opis badań ewaluacyjnych

załącznik nr 3: Wykaz uwag i wniosków wniesionych podczas konsultacji społecznych

załącznik nr 3: Aneks

załącznik nr 4: Sprawozdania z przebiegu spotkań w punktach konsultacyjnych

załącznik nr 5: Plan orientacyjny trasy tramwajowej Wola – Wilanów w skali 1:12 000 z podziałem na zadania

 

oraz scalony raport wraz z załącznikami >>>

        aneks do raportu >>>

 

Zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych miało na celu umożliwienie wzięcia w nich udziału jak największej liczbie zainteresowanych. W ramach projektu uruchomiono siedem punktów konsultacyjnych. Formuła spotkań, kameralne rozmowy z poszczególnymi uczestnikami, umożliwiała prowadzącym odniesienie się do pytań, opinii i uwag każdej z osób oddzielnie.

Konsultacje społeczne poza samą możliwością włączenia mieszkańców w kształtowanie rozwiązań projektowych dały również szansę przeprowadzenia działań informacyjnych na temat projektu. Formuła pracy nastawiona na kontakt indywidualny umożliwiła wymianę opinii  i pomysłów pomiędzy zespołem konsultacyjnym Tramwajów Warszawskich, a mieszkańcami.

 

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>