nagłówek strony
-A A +A

Nabór do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy! Zgłoszenia do 11 października 2013 roku!

Nabór do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy! Zgłoszenia do 11 października 2013 roku!

Rozpoczął się nabór kandydatów do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy, jednego z najważniejszych ciał opiniodawczo-doradczych wdrażania budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

 

Powołanie Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy

Rada ds. budżetu partycypacyjnego będzie pełniła funkcję doradczą przy Prezydencie, jej zadaniem będzie opiniowanie realizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie i jej dzielnicach, recenzowanie już przygotowanych rozwiązań oraz promowanie idei budżetu partycypacyjnego.

 

Radę ds. budżetu partycypacyjnego powoła Prezydent. W jej skład wejdą eksperci w zakresie budżetu partycypacyjnego.

 

Rada ds. budżetu partycypacyjnego będzie działała na podstawie regulaminu organizacyjnego, który określi Prezydent m. st. Warszawy. Protokoły z posiedzeń Rady są jawne – będzie je można znaleźć na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl. Dzięki temu wszyscy zainteresowani warszawiacy będą mogli na bieżąco zapoznawać się z pracami Rady.


NABÓR DO RADY ZAKOŃCZYŁ SIĘ

11 października 2013 roku

OGŁOSZENIE O POWOŁANIU RADY DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO


Jak można się zgłosić do Rady ds. budżetu partycypacyjnego?

Głównym kryterium, według którego wybierani będą na trzyletnią kadencję, członkowie Rady, jest bycie praktykiem lub teoretykiem budżetu partycypacyjnego. Zgłaszać i rekomendować kandydatów mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a więc m.in. fundacje i stowarzyszenia.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

i być czytelnie podpisane (przez zgłaszającego, kandydata oraz rekomendującego).

 

Aplikacje można składać zarówno bezpośrednio w Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, pok. 109), jak i drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres konsultacje@um.warszawa.pl.

 

Regulamin naboru:

  1. Kandydatów do Rady ds. budżetu partycypacyjnego mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne.
  2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza naboru, oświadczenia kandydata, CV kandydata oraz minimum jednej rekomendacji od osób fizycznych lub prawnych do Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27.  I p. pok. 109.
  3.  Dokumenty muszą zostać czytelnie podpisane odpowiednio przez zgłaszającego, kandydata oraz rekomendującego (przedstawiciela rekomendującej osoby prawnej).
  4. Zgłoszenie może nastąpić także drogą elektroniczną na adres konsultacje@um.warszawa.pl.
  5. W przypadku zgłoszenia drogą internetową należy przesłać skan dokumentów, podpisanych czytelnie przez osoby wskazane w pkt. 3.
  6. Wyboru członków Rady spośród rekomendowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej kandydatów, dokona Prezydent m. st. Warszawy.

 

Kandydaci do Rady ds. budżetu partycypacyjnego powinni:

  1. Być praktykami lub teoretykami budżetu partycypacyjnego o istotnym dorobku i sprawdzonych kompetencjach.
  2. Zapoznać się wnikliwie z harmonogramem prac dostępnym na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.
  3. Zadeklarować udział i pracę w gremium, którego członkowie nie będą pobierali wynagrodzenia.

 

 

Nabór trwa do 11 października 2013 r.

Z harmonogramem prac nad budżetem partycypacyjnym w dzielnicach oraz dodatkowymi materiałami można zapoznać się poniżej.

 

Załączniki: 
Plik: Formularz zgłoszeniowy, rozmiar pliku: 42.51 KB
Pobierz
Plik: Oświadczenie kandydata, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz