Get Adobe Flash player
-A A +A

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy. Trwa analizowanie uwag

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy. Trwa analizowanie uwag

W ramach konsultacji uchwały krajobrazowej, które trwały od 5 czerwca do 14 lipca 2017, do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło ponad 2,5 tysiąca uwag. Są one obecnie analizowane, a raport z konsultacji zostanie opublikowany w październiku.

 

W związku z dużą ilością uwag i opinii (ponad 2,5 tysiąca), zgłoszonych w trakcie 40-dniowych konsultacji drogą elektroniczną, papierową oraz w trakcie szeregu spotkań konsultacyjnych, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy informuje, że nie jest możliwe dotrzymanie standardowego terminu 60 dni (tj. do 12 września 2017) na przekazanie do publicznej wiadomości raportu z konsultacji uchwały krajobrazowej dla Warszawy.

 

Przeanalizowanie oraz udzielenie adekwatnej odpowiedzi na wszystkie zgłoszone uwagi, zapytania oraz opinie wymaga więcej czasu nie tylko z powodu wyjątkowo dużej liczby przedstawionych stanowisk, ale i poziomu złożoności uchwały, w tym możliwych konsekwencji prawnych i urbanistycznych proponowanych zmian.

 

Gotowy raport zostanie przekazany do publikacji bezzwłocznie po zamknięciu prac do końca 2017 roku.

 

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>