Get Adobe Flash player
-A A +A

Ustalenia dotyczące jazdy na deskorolkach na placu Grzybowskim

Ustalenia dotyczące jazdy na deskorolkach na placu Grzybowskim

Plac Grzybowski stanowi ważną część śródmiejskiej przestrzeni. Wykonany w ostatnich latach remont sprawił, iż miejsce to zyskało wielu nowych użytkowników. Wiele kontrowersji związanych ze sposobem korzystania z tej przestrzeni dotyczy deskorolkowców. Wobec niespodziewanej popularności odnowionego placu wśród tej grupy, jak również dostrzeżonych negatywnych skutków jej działania, konieczne stało się znalezienie sposobu na rozwiązanie kwestii osób jeżdżących na deskorolkach na placu, tak aby zapewnić komfort okolicznym mieszkańcom i innym użytkownikom.

 

Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście od początku roku, wszystkie zainteresowane strony spróbowały wypracować kompromisowe zasady korzystania z placu, czego efektem jest okres próbny w kształcie ustalonym w niniejszym komunikacie.

 

2 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców pl. Grzybowskiego z przedstawicielami środowiska deskorolkowców w obecności zarządcy terenu ZTP i przedstawicieli dzielnicy Śródmieście. Efektem tych rozmów jest opracowanie zasad, które będą obowiązywać do 30 września. Po tej dacie przeanalizowane zostanie ich funkcjonowanie, w tym zasadność przedłużenia obowiązywania.

 

Warto podkreślić, że wypracowane z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Śródmieście pilotażowe rozwiązanie to jedyny w Polsce przypadek włączenia deskorolkowców do procesu konsultacyjnego w tak szerokim zakresie i celem stron jest nie tylko dotrzymanie ustaleń, ale również – w przypadku sukcesu przyjętych rozwiązań – służenie przykładem innym miastom.

 

Jak każda innowacja, zawarty kompromis może przynieść nieoczekiwane efekty, jednak wszystkie strony deklarują wolę poszanowania ustalonych zasad i dostrzegają wielką wartość w porozumieniu wypracowanym podczas rozmowy między stronami, które zastąpi znaki zakazu i regulaminy.

 

Poniżej przedstawiamy wypracowane zasady:

 

  1. Do jazdy na deskorolkach dopuszcza się przestrzeń jednej alejki na terenie pl. Grzybowskiego (położenie wskazano na mapie).
  2. Miejsce zostanie oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
  3. Dopuszcza się jazdę na deskorolkach od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedzieli (całkowity zakaz jazdy) w określonych godzinach:

           - lipiec-sierpień w godzinach 10.00 – 17.00.

           - we wrześniu w godzinach 17.00 -21.00

 

Jazda powinna się odbywać z poszanowaniem wypoczynku innych osób korzystających z Placu i ich bezpieczeństwa.

  1. Powyższe zasady zostają wprowadzone na okres próbny od 15.07.2013 do 30.09.2013 r.
  2. Po tym okresie zainteresowane strony dokonają oceny realizacji porozumienia i podejmą decyzję co do dalszych działań i zasad dopuszczenia jazdy na deskorolkach na placu.
  3. Wszystkie ze stron deklarują dążenie do realizacji powyższych ustaleń oraz ich monitorowania.
  4. W okresie próbnym o dodatkową obecność i monitoring placu, zwłaszcza w godzinach „granicznych”, zostanie poproszona Straż Miejska, aby można było sprawdzić realizację porozumienia.

Na placu zostaną zamontowane specjalne tablice zaprojektowane przez deskorolkowców.

 

  
 

 

 

 

Osoby uczestniczące w rozmowach

Przedstawiciele mieszkańców pl. Grzybowskiego:
Aleksander Jakubowski
Sebastian Gajewski
Stowarzyszanie "Plac Grzybowski"

 

 

Przedstawiciele środowiska deskorolkowców:
Kuba Perzyna
INFO Magazine
Krzysztof Godek
Godek Videos
Grzegorz Gądek
Kierownik projektu Skwer Sportów Miejskich

 

 

Przedstawiciele strony urzędu:
Renata Kaznowska
Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych
Urszula Majewska
Urząd Dzielnicy Śródmieście

 

MAPA Z ZAZNACZENIEM MIEJSCA jazdy na deskorolkach

PROJEKT TABLICY INFORMACYJNEJ

 

WIĘCEJ INFORMACJI O KONSULTACJACH dotyczących placu Grzybowskiego