nagłówek strony
-A A +A

Nabór do Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

Nabór do Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

W każdej dzielnicy w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie zostanie powołany Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. W części dzielnic właśnie rozpoczął się nabór członków do Zespołów. Jeżeli chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy, zgłoś się do Zespołu w swojej dzielnicy. Sprawdź na stronie Urzędu Dzielnicy, czy taki nabór się rozpoczął. Wkrótce nabór ogłoszą wszystkie dzielnice.  

 

Co to jest budżet partycypacyjny?

 

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

 

Czym jest Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

 

To grupa osób powołana uchwałą Zarządu Dzielnicy do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. W skład Zespołu wejdą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni Rady Dzielnicy i osiedli oraz urzędnicy.

 

 

Kto może zgłosić się do Zespołu?

 

Do Zespołu może zgłosić się mieszkaniec dzielnicy lub organizacja pozarządowa (po jednym przedstawicielu z organizacji) działająca na jej obszarze.

Uczestnictwo w Zespole wyklucza możliwość złożenia projektu w ramach budżetu partycypacyjnego w dzielnicy przez członków Zespołu.

UWAGA AKTUALIZACJA!

W toku prac nad Regulaminem przebiegu budżetu partycypacyjnego w Warszawie podjęto decyzje, że nie ogranicza się możliwości składania projektów do budżetu partycypacyjnego członkom Zespołów.

Zakładamy jednak, że przy ocenianiu formalnym lub dyskusjach nad wszystkimi projektami, w których członkowie Zespołów mogliby mieć konflikt interesów, także w przypadku tych złożonych przez członków Zespołu, nie będą oni brali w nich udziału.

 

Jak można zgłosić się do Zespołu?

 

Wystarczy przesłać swoje zgłoszenie, w którym należy podać imię, nazwisko, kontakt mailowy lub telefoniczny oraz zaznaczyć czy dana osoba zgłasza się jako osoba fizyczna czy organizacja pozarządowa. Adres kontaktowy oraz termin przesyłania zgłoszeń należy sprawdzić na stronie swojego Urzędu Dzielnicy (odnośniki do stron znajdują się poniżej).

 

 

Jak będą wybierani członkowie Zespołu?

 

- 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych

Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zgłoszonych organizacji pozarządowych, w trakcie którego (po dyskusji o planowanych działaniach i potencjale organizacji) nastąpi wybór 5 przedstawicieli spośród wszystkich zgłoszonych organizacji. Jeśli zgłosi się mniej osób niż 5 przedstawicieli organizacji albo równo 5, wtedy wszystkie osoby wejdą w skład Zespołu.

- 5 przedstawicieli mieszkańców

Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie ze zgłoszonymi osobami. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja o planowanych działaniach, potencjale i możliwościach czasowych poszczególnych osób. Następnie ze wszystkich zgłoszonych zostanie wylosowanych 5 przedstawicieli mieszkańców. Spotkanie kończy się dyskusją nad możliwościami uczestnictwa osób niewylosowanych i ich chęci uczestnictwa w dalszych krokach procesu. Jeśli zgłosi się 5 mieszkańców albo mniej niż 5, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu.

 

Terminy spotkań zostaną podane na stronie urzędu oraz na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl i przekazane wszystkim zgłoszonym.

 

W skład Zespołu wejdą również:

- urzędnicy (5 osób wyznaczonych przez burmistrza),

- po jednym przedstawicielu klubów działających w Radzie Dzielnicy, wytypowanych przez klub (liczba osób zależy od liczby klubów w dzielnicy),

- po jednym radnym z działających rad osiedli, wskazanych przez radę osiedla (liczba osób zależy od liczby rad osiedli w dzielnicy). W dzielnicach, w których nie ma rad osiedli, ta grupa nie jest w Zespole reprezentowana.

 

 

Jak będzie wyglądała praca Zespołu?

 

Szacujemy, że do końca 2013 r. odbędą się około 3-4 spotkania oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2014 r. Termin zakończenia prac Zespołu – połowa września 2014 r. Członkowie Zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, pracownicy urzędu dzielnicy i radni będą uczestniczyli w spotkaniach zespołu w ramach obowiązków służbowych.

 

 

Co wydarzy się dalej?

 

Zespół zostanie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy i rozpocznie prace nad zasadami realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

 

 

Jak będzie przebiegał budżet partycypacyjny w naszej dzielnicy?

 

Przebieg budżetu partycypacyjnego wypracuje Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, a następnie zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do zaproponowanego harmonogramu. Następnie, na podstawie wyników konsultacji, Zespół opracuje ostateczny kształt przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru należy szukać na stronach urzędów dzielnic:

 

Dzielnice, w których trwa nabór do Zespołu


 

 

Dzielnice, w których nabór się zakończył


   Bemowo

Białołęka

Bielany

Mokotów

Praga-Południe

Praga Północ

   Ochota

   Rembertów

Śródmieście

Targówek 

Ursus

Ursynów

Wawer

Wesoła

Wilanów

Włochy

Wola

Żoliborz