nagłówek strony
-A A +A

Warszawa dzieli się dobrymi praktykami - podsumowanie konferencji

Warszawa dzieli się dobrymi praktykami - podsumowanie konferencji
Konsultacje społeczne powinny być powszechną praktyką – wynika z konferencji samorządowców z całej Polski, która odbyła się 10 marca w Warszawie. Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy podzieliło się z prawie 300 przedstawicielami władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z całego kraju wnioskami płynącymi z serii 19 modelowych konsultacji społecznych przeprowadzonych w 16 dzielnicach miasta. Konferencja była częścią projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie", realizowanego od czerwca 2009 roku.
 
 
Podczas konferencji omówiono szczegółowo przykłady i efekty najciekawszych konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu. Swoimi doświadczeniami dzielił się norweski partner przedsięwzięcia - Erik Hansen, który na przykładzie Oslo opisywał problematykę uspołeczniania procesu rewitalizacji miasta i prowadzenia konsultacji społecznych. Projekt warszawskich konsultacji sfinansowano w znacznej części z pomocą Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
 
W panelu dyskusyjnym dotyczącym roli konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji przez urzędników udział wzięli prof. Dr hab. Piotr Gliński, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Adam Grzegrzółka, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Krzysztof Izdebski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, oraz Jakub Wygnański socjolog z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
 
 
- Z naszych obserwacji wynika, że warszawiacy naprawdę lubią swoje miasto i chcą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w ich najbliższym otoczeniu.
 

- To jest bardzo ważne, aby mieszkańcy miast angażowali się w procesy zachodzące w miejskiej przestrzeni. Nasi urzędnicy wynieśli z projektu dużo cennych doświadczeń, którymi teraz mogą podzielić się z samorządowcami z innych miast - mówi o doświadczeniach Warszawy Marcin Wojdat, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 
 
 
W trakcie spotkania zwrócono uwagę przede wszystkim na to, że konsultacje należy przeprowadzać w odpowiednim momencie – zawsze przed podjęciem decyzji w danej sprawie, ale już po zdefiniowaniu problemu. Błędem byłoby prowadzenie rozmów z mieszkańcami na ostatnim etapie realizacji danego projektu. Należy pamiętać, iż konsultacje społeczne powinny mieć miejsce na samym początku procesu inwestycyjnego, dlatego siłą rzeczy ich efekty nie mogą być widoczne natychmiast.
 
 
Warszawskie modelowe konsultacje społeczne to ponad 351 godzin spotkań, warsztatów i spacerów badawczych, w których wzięło udział 3,5 tys. warszawiaków. Organizację 75 różnych wydarzeń zapewniło 68 wolontariuszy, socjologów i pracowników stołecznego ratusza. Stolica wypracowała w ramach tego największego w Polsce projektu aktywizacji mieszkańców zestaw dobrych praktyk i zaleceń, z których teraz będą mogły korzystać inne miasta.
 
 
Poniżej do pobrania "Pigułka wiedzy" - materiał przygotowany dla urzędników (i nie tylko) w ramach konferencji.
 
 
Projekt „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowany był dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
 
Załączniki: