nagłówek strony
-A A +A

Warsztaty charrette dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Warsztaty charrette dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy
Od 8 do 14 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 odbędą się pierwsze na Ursynowie i drugie w Warszawie warsztaty typu "charrette", dotyczące przyszłości terenu nad projektowanym tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. 
 
Zapraszamy – przyjdź i opowiedz, jak wyobrażasz sobie zagospodarowanie nowego parku na Ursynowie!
 
Warsztaty charrette są organizowane przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawa oraz biuro projektowo-konsultingowe PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna.
 
Jest to drugi etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
 
Teren wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej na odcinku od rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej pozostaje tymczasowo zagospodarowany ze względu na planowaną od lat na tym terenie budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. Trasa POW na odcinku pasma zabudowy mieszkaniowej Ursynów-Natolin przechodzić będzie tunelem o długości ok. 2,3 km. Budowa POW to inwestycja rządowa, która ma się zakończyć w III kwartale 2020 roku. Dzięki porozumieniu pomiędzy m.st. Warszawą a GDDKiA (inwestorem), po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego do funkcjonowania tunelu POW) będzie użytkowany przez m. st. Warszawę.
 
Teren nad tunelem – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez Miasto – może stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną dla Ursynowa i wizytówką Warszawy. 
 
Uczestnicy I etapu konsultacji społecznych (1 maja – 30 czerwca 2016 r.) wyraźnie dali do zrozumienia, iż teren nad tunelem POW postrzegają jako przyszły park. Takie przeznaczenie terenu jest również w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. W czasie I etapu konsultacji społecznych zgłoszono bardzo dużo, rożnych propozycji programowych dla terenu parku (m.in. wpisanie w teren urządzeń rekreacyjnych i sportowych, targowiska, obiektów usług kultury, gastronomii, parkingów, ścieżek dla rolkarzy, rowerzystów, itp.). 
 
Celem warsztatów projektowo-konsultacyjnych jest wspólne wypracowanie konsensusu w kwestii sposobu zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od ul. rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. 
 
Jak powinien wyglądać park nad tunelem? Jak najlepiej połączyć na terenie wiele rozmaitych funkcji, z największą korzyścią dla jego użytkowników? Jako punkt wyjścia do pracy warsztatowej projektanci zaprezentują wstępne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne dla terenu, wynikające postulatów zgłoszonych w pierwszym etapie konsultacji społecznych oraz z analiz przeprowadzonych przez Zespół projektowy. W czasie paru intensywnych dni pracy projektanci wspólnie z uczestnikami warsztatów wypracują całościową, spójną wizję parku, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców i użytkowników terenu oraz uwzględniającą uwarunkowania lokalne i możliwości realizacyjne. Warsztaty przeprowadzone będą w nowatorskiej formie "charrette".
 
Warsztaty projektowo-konsultacyjne typu "charrette" są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin "charrette" został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Warsztat charrette jest to intensywny dialog „twarzą w twarz” pozwalający na relatywnie szybkie uzgodnienie stanowisk reprezentantów różnych środowisk. Ich celem będzie wypracowanie i zaprezentowanie wspólnej koncepcji w ciągu paru dni przy udziale różnych grup interesariuszy (liderzy społeczni, organizacje społeczne, biznes, władze samorządowe, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, projektanci i eksperci w dziedzinie architektury krajobrazu, urbanistyki, architektury, inżynierii komunikacyjnej). 
 
Tematami przewodnimi warsztatów będą:
 1. Zieleń, rekreacja i sport  (piątek 17:30) –  teren opracowania jako nowoczesny, położony na tunelu park, pozwalający na wiele aktywności użytkowników o różnych potrzebach i z rożnych grup wiekowych – optymalne rozmieszczenie funkcji rekreacyjnych i sportowych w parku, animacje społeczno-kulturalne
 2. Obsługa komunikacyjna (piątek 19:00) – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy
 3. Zabudowa i dodatkowe funkcje (sobota 10:00) – planowanie rozmieszczenia zabudowy parkowej i sposobu realizacji funkcji handlowych, gastronomicznych i kulturalnych; mała architektura, targowisko, kawiarnia/gastronomia, itp.
 4. Szata roślinna (sobota 12:00) – dobór funkcji i formy terenów zieleni parkowej do potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników, np. ogrody dekoracyjne, ogrody edukacyjne, ogrody społeczne, elementy ogrodów terapeutycznych
Warsztaty będą obejmować:
 
 • spacer po terenie opracowania – 8 września (czwartek), od godz.10:00 trasa al. KEN - ul. Nowoursynowska; od 11:30 trasa al. KEN – ul. rtm. Pileckiego
 • konferencję otwarcia – 8 września (czwartek), w godz. 17:30-20:30
 • warsztaty w blokach tematycznych – 9 września (piątek), w godz. 17:30-20:30 i 10 września (sobota) od godz. 10:00
 • publiczne prezentacje koncepcji –12 września (poniedziałek) w godz. 17:30-20:30 i 14 września (środa), w godz. 17:30-20:30  
 • pozostały czas warsztatów będzie poświęcony na prace projektowe wraz ze stałym punktem konsultacyjnym
 
 
Serdecznie zapraszamy zarówno na warsztaty i punkt konsultacyjny, jak i na prezentacje publiczne, gdzie będzie można zobaczyć efekty prac zespołu projektowego.
 
Wszystkie spotkania odbędą się w sali konferencyjnej im. J. U. Niemcewicza Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (stacja I linii Metra: Imielin)
 
Nie obowiązują zapisy. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny!
Na sobotnie warsztaty zapraszamy z dziećmi, będzie kącik dla maluchów 
 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Wykonawcy z I etapu konsultacji społecznych dot. przyszłego zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
 

Prezentacja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
 

W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku o godz. 18.00 zapraszamy Państwa na prezentację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy. Prezentacja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61, w sali im. J. U. Niemcewicza.

 

Program spotkania:

 • powitanie gości
 • otwarcie wystawy prezentującej koncepcję, wypracowaną przy udziale różnych grup interesariuszy (wystawa dostępna będzie na I piętrze do 4 grudnia 2016 roku)
 • omówienie przebiegu procesu konsultacji społecznych oraz metody pracy projektowej
 • prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Płaskowickiej oraz nad projektowanym tunelem POW, a także wytycznych do projektu budowlanego dla przyszłego Wykonawcy
 • premierowy pokaz 3 minutowego filmu, będącego wirtualnym spacerem po modelu 3D zaprojektowanego terenu
 • plan realizacji zagospodarowania terenu parku nad tunelem POW
 • dyskusja

Podsumowanie konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne trwały 7 miesięcy, a realizowane były w 2 etapach: od maja do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 30 listopada 2016 roku. Dotyczyły one zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy.
 

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania tego terenu została opracowana na podstawie wyników konsultacji społecznych oraz na podstawie analiz i pracy zespołu projektowego. Koncepcja stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wstępnej, opracowanej w czasie tygodniowych warsztatów charrette z przedstawicielami różnych grup interesariuszy.

 

Zespół projektowy na podstawie opracowanej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, opracował również wytyczne do projektu budowlanego dla potrzeb przyszłego wykonawcy.

 

Działania informacyjne były prowadzone na szeroką skalę i dotarły do licznego grona odbiorców, zwłaszcza mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Potwierdzeniem tego faktu była duża frekwencja podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych w maju i czerwcu, we wrześniu na warsztatach charrette i konferencji podsumowującej proces, a także duża liczba zgłoszonych propozycji i uwag dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu.

 

Dzięki współpracy projektantów i mieszkańców we wrześniu, w czasie warsztatów charrette, wypracowano konkretne rozwiązania dot. zagospodarowania terenu nad tunelem POW. Stworzona metodą partycypacyjną powstała całościowa, spójna wizja parku, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców i użytkowników terenu oraz uwzględniająca uwarunkowania lokalne i możliwości realizacyjne.
 

Obecnie Burmistrz Dzielnicy Ursynów prowadzi działania, mające na celu zapewnienie finansowania realizacji koncepcji parku po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Prowadzone też będą rozmowy między Miastem i GDDKiA zmierzające do porozumienia, mającego na celu zmianę opracowanego przez Astaldi projektu, aby po wybudowaniu części tunelu powierzchnię nad nim zagospodarować zgodnie z przygotowaną koncepcją.

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z raportem.

 

Załączniki: 
Plik: Pocztówka w wersji JPG, rozmiar pliku: 653.75 KB
Pobierz
Plik: Plakat do pobrania, rozmiar pliku: 691.51 KB
Pobierz