nagłówek strony
-A A +A

Zmiana formuły konkursu S3KTOR

Zmiana formuły konkursu S3KTOR

Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR m.st. Warszawa jest realizowany od 2011 roku. Dzięki niemu nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy.

 

Jest to również realizacja zadania własnego Warszawy jako gminy, które obejmuje współpracę oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wsparcie działania warszawskiego III sektora, zachęcając mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach do nich kierowanych.

 

 

 

 

W sześciu edycjach konkursu udział wzięło 876 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na najciekawsze – według nich – inicjatywy.

 

W związku z napływającymi sygnałami i uwagami, przy Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego powstał zespół, który wypracował nowe założenia do konkursu. Wśród licznych postulatów dotyczących zmiany formuły konkursu, na pierwszym miejscu było ustanowienie nagród finansowych.

 

Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy wydało pozytywną opinię i wskazało możliwość przyznawania nagród finansowych w konkursie S3KTOR, więc przygotowaliśmy Regulamin, zgodnie z którym w konkursie S3EKTOR zostaną przyznane nagrody finansowe. 

 

Obecnie trwają wewnętrzne uzgodnienia nowego projektu zarządzenia.

Poniżej przedstawiamy projekt zarządzenia i Regulaminu wraz z załącznikami. 

Załączniki: 
Plik: Projekt zarządzenia, rozmiar pliku: 249.17 KB
Pobierz
Plik: Regulamin, rozmiar pliku: 1781.62 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu, rozmiar pliku: 435.59 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2 do Regulaminu, rozmiar pliku: 366.31 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3 do Regulaminu, rozmiar pliku: 184.06 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4 do Regulaminu, rozmiar pliku: 153.95 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie, rozmiar pliku: 322.42 KB
Pobierz