nagłówek strony
-A A +A

Drogi dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych – zgłoś swoje uwagi!

Czas trwania: 
czw, 23/04/2015 (Cały dzień) - czw, 14/05/2015 (Cały dzień)
 
Prezentujemy kolejne projekty dróg rowerowych – tym razem wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych.
 
Południowa nitka umożliwi kontynuację jazdy wzdłuż ul. Ostrobramskiej, gdzie w zeszłym roku zbudowaliśmy obustronną drogę dla rowerów, w kierunku Saskiej Kępy i centrum.
 
Północna część rozpocznie się przy ul. Grenadierów na Grochowie i stworzy połączenie rowerowe wzdłuż Trasy Łazienkowskiej z Saską Kępą i Wałem Miedzeszyńskim. Nowe trasy prowadzą w kierunku mostu Łazienkowskiego, gdzie wkrótce ma powstać wygodna przeprawa dla rowerzystów.
 
Obecnie wzdłuż całej al. Stanów Zjednoczonych znajduje się zdegradowany chodnik ze starych płyt betonowych, z wyznaczoną za pomocą farby drogą dla rowerów po południowej stronie. W ramach projektu powstanie nie tylko droga dla rowerów, ale także wymienimy chodnik na całej długości inwestycji i uzupełnimy szpalery drzew.
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

Konsultacje trwały do 14 maja 2015

>>>Raport z konsultacji<<<

 


 

  • Zapoznaj się z projektami:

>>>Strona północna<<<

>>>Strona południowa<<<

 

 

  • Prezentacja projektów oraz dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami:

6 maja (środa) o godz. 17.00 PROM Kultury Saska Kępa 

ul. Brukselska 23, róg Paryskiej i Wersalskiej

 

 

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Transportu Miejskiego

Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy