nagłówek strony
-A A +A

Baza wiedzy

24/09/2013 - 16:00

Zarządzenie w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy

Poniżej znajduje się akt wykonawczy do uchwały Nr LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8442),...
26/09/2013 - 15:17

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.)

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.   w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy     ...
19/07/2012 - 11:07

Diagnoza lokalna

Diagnoza lokalna jest niezbędną podstawą wszelkich procesów partycypacyjnych; nie tylko pozwala zebrać informacje od osób zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach, ale także...
19/07/2012 - 10:13

Spacer badawczy

Spacer badawczy jest metodą, która jednorazowo angażuje tylko jedną osobę. Wybrana osoba – będąca najczęściej mieszkańcem danej okolicy lub z jakichś powodów zainteresowana...
19/07/2012 - 09:42

Partycypacyjne planowanie strategiczne

Metoda mająca na celu opracowanie wizji przyszłości i planu działania przez lokalną społeczność. Jest przydatna zarówno w planowaniu ogólnych strategii, jak i pracy nad bardziej szczeg...
18/07/2012 - 12:52

Konsultacje pisemne

Rolą zainteresowanych partnerów społecznych w tej metodzie jest przygotowanie pisemnej odpowiedzi na przedstawiony im wcześniej dokument konsultacyjny. Dokument taki powinien zawierać opis...
18/07/2012 - 12:35

Wywiady indywidualne

Jest to metoda pozwalająca na zdobycie głębszej wiedzy na temat poglądów, postaw i motywacji wybranych grup ludności. Ze względu na ograniczoną ilość respondentów (najczęściej do...
17/07/2012 - 11:11

Okrągły stół na raty

Jest to zmodyfikowana metoda okrągłego stołu, charakteryzująca się tym wielostopniowością: pierwsze spotkanie ma zapoznać uczestników z tematyką konsultacji i przygotować ich do udziału w...
17/07/2012 - 09:49

Mapa interaktywna

Technika ta, realizowana za pośrednictwem Internetu, polega na zaznaczaniu przez osoby zainteresowane na specjalnej mapie miejsc, z którymi powiązane są różnego rodzaju kwestie: mogą to...
17/07/2012 - 09:14

Warsztaty dialogu społecznego

Są to eksperymentalne warsztaty animujące partycypację obywatelską na poziomie lokalnym. Warsztaty są poprzedzone diagnozą lokalną, która obejmuje analizę istniejących materiałów oraz...