nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Chomiczówki część II – rejon ulicy Conrada?

Czas trwania: 
pon, 10/01/2022 (Cały dzień) - czw, 10/02/2022 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem miejscowym dla Chomiczówki cz. II w rejonie ulicy Conrada na Bielanach.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place. Regulują także jak i gdzie tworzyć sieć infrastruktury, czy tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Pierwszy proces konsultacyjny planu osiedla Chomiczówka – część II – rejon ul. Conrada odbył się na etapie formalnego zbierania wniosków od 29 stycznia do 8 marca 2021 roku. O  tamtych konsultacjach przeczytasz w ogłoszeniu. Znajdziesz tam również nagranie transmisji ze spotkania z mieszkańcami.
 
Projektanci przygotowali dwie koncepcje wariantowe projektu planu, z czego pierwszy występuje w dwóch wersjach graficznych (Ia i Ib). Różnią się one rozwiązaniami na poszczególnych fragmentach obszaru. Zakładamy, że docelowy projekt może czerpać z najlepszych rozwiązań obu wariantów, czyli takich, które zostaną uznane za najbardziej korzystne dla mieszkańców lub użytkowników tego terenu.
 
W obu wariantach projektu planu funkcja mieszkaniowa wielorodzinna zachowana jest jako podstawowa. Chroniony jest układ urbanistyczny osiedla. Zieleń na terenach ogólnodostępnych zostaje zachowana, jest też chroniona wewnątrz zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ochroną objęty jest również Potok Bielański. Oba warianty przewidują rozwój usług skierowanych do mieszkańców osiedla oraz możliwość budowy garaży wielopoziomowych w miejscach istniejących parkingów.
 
Teraz chcemy dowiedzieć się, co myślą o tych koncepcjach projektu planu osoby, które mieszkają lub korzystają z tego terenu. Dlatego pytamy o opinie na temat zaproponowanych rozwiązań.
 
Więcej informacji o planie
 
Teren opracowania ma powierzchnię ok. 96,2 ha. Stanowi fragment dużego osiedla Chomiczówka. Jest on ograniczony ulicami: Conrada, Kwitnącą, Wólczyńską, al. Reymonta. Znajduje się w południowej części Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 
Na tym obszarze nie ma planu miejscowego, a tylko plan skutecznie reguluje zasady zagospodarowania poszczególnych terenów i może zabezpieczyć układ osiedla przed nadmiernym dogęszczaniem zabudowy.
 
Obszar naszego zainteresowania ma dość jednorodny charakter. Są tam głównie osiedla. Mają podobny typ zabudowy. W przeważającej części to zespoły średnio-wysokiej i wysokiej zabudowy mieszkaniowej i skoncentrowane zespoły usług, z infrastrukturą społeczną oraz terenami zieleni osiedlowej i Parkiem im. Bolesława Chomicza. W północnej części znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy hipermarket E. Leclerc przy ulicy Wólczyńskiej. W okolicach ulic Bajana i Fortowej oraz Osikowej występuje zabudowa jednorodzinna.
 
 
Plan jest sporządzany, aby stworzyć podstawy formalno-prawne do podejmowania decyzji administracyjnych, które będą prowadzić do ewentualnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym, z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego i dostosowaniem do lokalnych uwarunkowań.
 
Plan ma służyć temu, by decyzje, które dotyczą realizacji inwestycji budowlanych były spójne z polityką przestrzenną zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 
Konsultacje społeczne trwały do 10 lutego 2022 roku
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

 

 

Ten etap opracowywania planu nie jest określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc nie jest sformalizowany. Chcemy jednak dowiedzieć się, co myślicie o różnych rozwiązaniach, które prezentujemy w wariantowych koncepcjach planu.

 

1. Poznaj wariantowe koncepcje projektu planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót. W przypadku etapu wariantowych koncepcji planu oprócz tekstu z opisem znajdują się rysunki każdego wariantu

 

Zobacz tekst i rysunki wariantowych koncepcji oraz dodatkowe materiały (pliki dostępne od 10 stycznia do 10 lutego):

 • tekst
 • rysunek dla wariantu Ia
 • rysunek dla wariantu Ib
 • rysunek dla wariantu II
 • przekroje ulic
 • schemat
 • wizualizacje

 

Rysunki wariantów są zmniejszone. Jeśli chcesz zobaczyć je w lepszej jakości – wejdź na stronę Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na spotkaniu on-line 18 stycznia (wtorek) o godz. 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

Nagranie spotkania:

 

Prezentacje z tego spotkania są do 10 lutego na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego >>>

 

3. Od 19 stycznia do 10 lutego możesz powiedzieć, co myślisz o rozwiązaniach, które prezentujemy w wariantowych koncepcjach planu

 

Skorzystaj z formularza online (do 10 lutego!). Przygotowaliśmy go, aby było Ci łatwiej zobaczyć konkretne różnice w obu wariantach i wybrać te rozwiązania, które wydadzą Ci się bardziej korzystne.

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Twoja opinia się liczy!