nagłówek strony
-A A +A

Budżet partycypacyjny w Warszawie

 

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

 


Zapraszamy na stronę poświęconą budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie www.twojbudzet.um.warszawa.pl


Zakończyły się KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie proponowanego przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicach KRÓTKIE PODSUMOWANIE


 

Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.

 

W Warszawie mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie będzie mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy. Zgodnie z harmonogramem pomysły zadań będą zgłaszane w pierwszych miesiącach 2014 r., następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

 

Do tej pory w Warszawie został zrealizowany budżet partycypacyjny na poziomie jednostki – Domu Kultury Śródmieście. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Budżet partycypacyjny jest ogromnym projektem o charakterze edukacyjnym. Dzięki zaangażowaniu w proces decydowania o wydatkach miejskich, mieszkańcy dowiedzą się więcej o tym, jak powstaje budżet dzielnicy i jej jednostek, a także o tym, skąd biorą się środki zasilające budżety samorządowe.

 

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicach m.st. Warszawy na rok 2015. W ramach przygotowań w dzielnicach zostali wyznaczeni koordynatorzy (lista wszystkich koordynatorów), a także utworzone Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

 

11 października zakończył się nabór do Rady ds. budżetu partycypacyjnego działającej przy Prezydencie m.st. Warszawy. WYNIKI NABORU

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


Etap przygotowawczy do realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy
(od 15 października 2013 r. do 19 stycznia 2014 r.)


 

 • do 15 sierpnia dzielnice wyznaczają koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego

 

 • 10 września odbyła się konferencja „Budżet partycypacyjny w dzielnicach Warszawy” w klubie Kultury Saska Kępa

 

 • do 6 października trwał nabór do Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach (w niektórych dzielnicach termin został wydłużony)

 

 • do 11 października trwał nabór do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy

 

 • do 15 października w dzielnicach zostają powołane Zespoły ds. BP w dzielnicy (w dzielnicach odbywają się spotkania z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, które zgłosiły chęć uczestniczenia w pracach Zespołów w celu wybrania 5 przedstawicieli każdej z grup)

 

 • do 1 grudnia Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego wypracowują przebieg budżetu partycypacyjnego w dzielnicy (na podstawie wytycznych przekazanych z Centrum Komunikacji Społecznej)

 

 • od 2 grudnia do 31 grudnia 2013 r. w każdej dzielnicy trwają konsultacje społeczne dotyczące przebiegu budżetu partycypacyjnego wypracowanego przez Zespół d. budżetu

 

 • od 2 stycznia do 19 stycznia 2014 r. podsumowanie konsultacji społecznych i ogłoszenie raportu

 

 


Etap realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicach
(od 20 stycznia do 15 lipca 2014 roku)


 

 • 20 stycznia 2014 r. dzielnice ogłaszają rozpoczęcie budżetu partycypacyjnego i podają do wiadomości szczegółowy harmonogram dalszych działań wypracowany przez Zespół ds. BP i skonsultowany z mieszkańcami

 

 • od 20 stycznia do 9 marca 2014 r. zgłaszanie projektów przez mieszkańców (możliwość poprawienia projektu i uzupełnienia braków jeżeli zostanie zgłoszony do 16 lutego)

 

 • od 16 lutego do 5 maja 2014 r. weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez urzędy dzielnic

 

 • od 11 do 22 maja 2014 r. wybór projektów pod głosowanie przez projektodawców (preselekcja)

 

 • od 25 maja do 18 czerwca 2014 r. dyskusje na temat złożonych projektów po preselekcji

 

 • od 20 do 30 czerwca 2014 r. głosowanie na projekty

 

 • od 1 do 15 lipca 2014 r. podsumowanie wyników głosowania

 

 • 15 lipca 2014 r. ogłoszenie wyników głosowania

 

 

Niektóre terminy w harmonogramie zostały zmienione w stosunku do tego, co było prezentowane w trakcie konferencji 10 września.