nagłówek strony
-A A +A

Gra edukacyjna "ROZEGRAJ MIASTO" - do pobrania!

 

Gra planszowa „Rozegraj miasto” jest materiałem edukacyjnym. Jej celem jest pobudzenie postaw obywatelskich i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Głównym założeniem twórców jest przekazanie podstawowych informacji o konsultacjach społecznych, a także zachęcenie do uczestniczenia w procesach konsultacyjnych związanych ze sprawami ważnymi dla mieszkańców stolicy.

 

Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia konsultacji społecznych. Uczniowie wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.  

 

 

Opis gry „Rozegraj miasto”:

Gracze wcielają się w mieszkańców pewnego miasta. Są reprezentantami czterech grup obywateli, które – w zależności od liczby graczy – liczą po 1, 2 lub 3 osoby. Jedna z nich to lokalne władze, a pozostałe grupy to mieszkańcy skupieni wokół pewnej wizji rozwoju miasta (ekologicznej, biznesowej i rodzinnej). Podstawowym celem graczy jest stworzenie miejscowości jak najbardziej zbliżonej do ich wizji. Realizacja wizji jest możliwa przez rozmieszczanie w mieście rozmaitych obiektów, np. stojaków rowerowych w przypadku postawy ekologicznej. Decyzje o lokalizacji obiektów podejmują władze miasta, po przekonsultowaniu ich z przedstawicielami poszczególnych grup.

 

Gra składa się z sześciu tur, każda to jedne konsultacje społeczne, które polegają na dyskusji o umieszczaniu różnych obiektów w określonych punktach miasta. Na początku każdej tury gracze otrzymują sfabularyzowane wskazówki, które stawiają dodatkowe cele i często wymuszające współpracę między rywalizującymi na ogół grupami.
Cała rozgrywka zajmuje dwie godziny lekcyjne.

 

Celem gry jest przekazanie młodzieży podstawowych informacji o konsultacjach społecznych, czyli o jednym ze sposobów uczestniczenia we współzarządzaniu miejscowością przez jej mieszkańców. Ma także na celu zainspirować uczniów do uczestniczenia w rzeczywistych konsultacjach społecznych.

 

Gra przeznaczona dla osób w wieku: 14-99 lat
Liczba graczy: 4-12
Czas trwania: 60-90 minut

 

Liczymy, że będzie ona wykorzystywana przez nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, wychowawców, edukatorów czy organizacje pozarządowe w trakcie lekcji czy zajęć, które prowadzą.

 

Aby otrzymać bezpłatnie grę do celów edukacyjnych, należy napisać na adres konsultacje@um.warszawa.pl z podaniem uzasadnienia, gdzie gra będzie wykorzystywana. Warunkiem otrzymania gry będzie odesłanie jednostronicowego sprawozdania z przeprowadzenia rozgrywki.

Osoby, które nie pracują z młodzieżą, a chciałyby zagrać w naszą grę również mogą to zrobić. Wystarczy pobrać wszystkie elementy gry zamieszczone poniżej i wydrukować.

 

Zapraszamy do rozgrywki i życzymy dobrej zabawy!
 

Załączniki: 
Plik: Podręcznik prowadzącego, rozmiar pliku: 1714.74 KB
Pobierz
Plik: Instrukacja dla graczy, rozmiar pliku: 3091.28 KB
Pobierz
Plik: Wskazówki dla graczy, rozmiar pliku: 1321.9 KB
Pobierz
Plik: Ankiety dla mieszkańców, rozmiar pliku: 521.67 KB
Pobierz
Plik: Polityka miasta, rozmiar pliku: 495.6 KB
Pobierz
Plik: Ocena władz, rozmiar pliku: 442.68 KB
Pobierz
Plik: Mapa cz. 1, rozmiar pliku: 1147.95 KB
Pobierz
Plik: Mapa cz. 2, rozmiar pliku: 492.06 KB
Pobierz
Plik: Test do rozwiązania po grze, rozmiar pliku: 487.33 KB
Pobierz