nagłówek strony
-A A +A

Grupa wspólna

We wrześniu 2014 roku przedstawiciele sześciu grup roboczych podczas pięciu warsztatów przygotowują ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu Osiedla Jazdów na podstawie pomysłów wypracowanych przez każdą z grup roboczych oraz uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

 

Harmonogram warsztatów:

 

Warsztaty odbywają się w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 oraz w domku fińskim przy ul. Jazdów10/6.

 

Każda grupa robocza wyznaczyła swoich przedstawicieli do grupy wspólnej. Uczestnicy ostatnich warsztatów danej grupy mogli  wskazać cztery osoby spośród uczestników (w tym również siebie) do grupy wspólnej. Te osoby, które wyraziły zainteresowanie braniem udziału w jesiennych warsztatach i otrzymały najwięcej głosów, już we wrześniu wypracowywują koncepcję terenu Osiedla Jazdów podczas pięciu trzygodzinnych spotkań.

 

 

POWRÓT