nagłówek strony
-A A +A

Grupy fokusowe (zogniskowane wywiady grupowe)

Grupy fokusowe są narzędziem wykorzystującym prowadzoną przez facylitatora dyskusję w obrębie małej grupy mieszkańców (zazwyczaj od 6 do 12 osób). Przyjmują zazwyczaj postać pojedynczych sesji, choć niekiedy spotkanie może się odbywać jednocześnie w kilku miejscach (w których pracują wydzielone podgrupy).

 

Typowe spotkanie fokusowe trwa od jednej do dwóch godzin. Jego przebieg jest nagrywany, na koniec tworzony jest raport udostępniany wszystkim uczestnikom. Technika grup fokusowych umożliwia pogłębioną dyskusję na określony temat oraz dostarczenie istotnych informacji na temat tego, jak ludzie reagują na dane zagadnienia. Jako metoda badawcza grupy fokusowe są często bardziej użyteczne od zwykłych kwestionariuszy ze względu na to, że – w przeciwieństwie do tych ostatnich – dają możliwość zebrania bardziej złożonych  opinii od zaangażowanych osób.

 

Należy pamiętać o tym, że grupa nie powinna być ani zbyt mała (szybkie wyczerpywanie się nowych pomysłów i tematów), ani zbyt liczna (niektórzy uczestnicy mogą się „wycofać”, podczas gdy inni zdominują dyskusję).