nagłówek strony
-A A +A

Grupy wielokrotne

Jest to technika zbliżona do tradycyjnych grup fokusowych, różniąca się od nich jednak tym, że spotkania organizowane są dwukrotnie. Pierwsze z nich poświęcone jest wybranej kwestii, nad którą dyskutują uczestnicy (zazwyczaj ok. 8-10 osób dobrane przez moderatora spotkania), drugie – odbywające się po tygodniu lub dwóch – pozwala na zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na dany temat oraz podzielenie się refleksjami, które pojawiły się w okresie między oboma spotkaniami.

 

Technika grup wielokrotnych pozwala zaobserwować, jak zmieniają się opinie i nastawienia mieszkańców po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami oraz argumentami innych rozmówców. W porównaniu ze zwykłymi grupami fokusowymi, praca w grupach wielokrotnych zapewnia głębszą, często bardziej owocną refleksję i dyskusję.