nagłówek strony
-A A +A

Harmonogram działań w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicach Warszawy

17 lipca Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła, że Warszawa przystępuje do wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Poniżej prezentujemy harmonogram prac i działań w ramach przygotowań, a następnie realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicach Warszawy.

 

Harmonogram został opracowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z ekspertami w dziedzinie budżetu partycypacyjnego.

 


Etap przygotowawczy do realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy

(od 15 października 2013 r. do 19 stycznia 2014 r.)


 

do 15 sierpnia dzielnice wyznaczają koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego

 

10 września odbyła się konferencja „Budżet partycypacyjny w dzielnicach Warszawy” w klubie Kultury Saska Kępa

 

do 6 października trwał nabór do Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach (w niektórych dzielnicach termin został wydłużony)

 

do 11 października trwał nabór do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy

 

do 15 października w dzielnicach zostają powołane Zespoły ds. BP w dzielnicy (w dzielnicach odbywają się spotkania z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, które zgłosiły chęć uczestniczenia w pracach Zespołów w celu wybrania 5 przedstawicieli każdej z grup)

 

do 1 grudnia Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego wypracowują przebieg budżetu partycypacyjnego w dzielnicy (na podstawie wytycznych przekazanych z Centrum Komunikacji Społecznej)

 

od 2 grudnia do 31 grudnia 2013 r. w każdej dzielnicy trwają konsultacje społeczne dotyczące przebiegu budżetu partycypacyjnego wypracowanego przez Zespół d. budżetu

 

od 2 stycznia do 19 stycznia 2014 r. podsumowanie konsultacji społecznych i ogłoszenie raportu

 

 


Etap realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

(od 20 stycznia do 15 lipca 2014 roku)


 

20 stycznia 2014 r. dzielnice ogłaszają rozpoczęcie budżetu partycypacyjnego i podają do wiadomości szczegółowy harmonogram dalszych działań wypracowany przez Zespół ds. BP i skonsultowany z mieszkańcami

 

od 20 stycznia do 9 marca 2014 r. zgłaszanie projektów przez mieszkańców (możliwość poprawienia projektu i uzupełnienia braków jeżeli zostanie zgłoszony do 16 lutego)

 

od 16 lutego do 4 maja 2014 r. weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez urzędy dzielnic

 

od 5 do 11 maja 2014 r. przekazanie listy projektów do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i weryfikacja projektów przez Zespół

 

od 11 do 25 maja 2014 r. wybór projektów pod głosowanie przez projektodawców (preselekcja)

 

od 25 maja do 15 czerwca 2014 r. dyskusje na temat złożonych projektów po preselekcji

 

od 20 do 30 czerwca 2014 r. głosowanie na projekty

 

od 1 do 15 lipca 2014 r. podsumowanie wyników głosowania

 

15 lipca 2014 r. ogłoszenie wyników głosowania

 

 

Niektóre terminy w harmonogramie zostały zmienione w stosunku do tego, co było prezentowane w trakcie konferencji 10 września.