nagłówek strony
-A A +A

Jaki Plan dla Kolonii Zagóźdź? Etap zbierania wniosków do planu [Wawer]

Do 4 października można składać wnioski do planu miejscowego obszaru Kolonii Zagóźdź. Ponowna procedura sporządzania planu miejscowego zweryfikuje konieczność utrzymania obowiązkowego scalenia i podziału terenów wyznaczonych w obowiązującym planie.

 

Złóż wniosek do planu:

do 4 października, na piśmie (osobiście lub pocztą), do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

 

Pobierz wzór wniosku >>>

 

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami odbyło się 12 września 2017 r. o godz. 18:00 w SP nr 204, przy ul. Bajkowej 17/21. Podczas dyskusji mieszkańcy zadawali pytania przedstawicielom Urzędu Miasta oraz przedstawili swoje uwagi i opinie związane z opracowywanym planem.

 

Zobacz informację na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego >>>

 

Przeczytaj ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu >>>