Get Adobe Flash player
-A A +A

Jaki plan dla rejonu PKP Włochy?

Urząd m.st. Warszawy przystąpił do sporządzenia planu miejscowego PKP Włochy. W ramach tego planu mieszkańcy mogą m.in. wyrazić swoją opinię o przyszłym wyglądzie placu przy stacji PKP Warszawa Włochy.

 

Plan miejscowy określi, co będzie można, a czego nie będzie można tutaj zbudować. Określi możliwą wysokość zabudowy, powierzchnię zieleni czy funkcje tego terenu. Podziel się wiedzą o tym, co należy tu chronić, a co warto zmienić!

 

Pogłębione konsultacje społeczne są odpowiedzią na wniosek mieszkańców, który złożyło Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy do Prezydent m.st. Warszawy.

 


Konsultacje społeczne trwają do 18 stycznia 2018

 

Nadal pracujemy nad raportem z konsultacji Jaki plan dla rejonu PKP Włochy? Opublikujemy go najpóźniej na początku kwietnia.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Przyjdź na warsztaty z projektantem planu
    • 16 grudnia (sobota), godz. 11.00-13.30, CLIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Solipska 17/19
    • 13 grudnia (środa), godz. 18.00-20.30, Artystyczny Dom Animacji, ul. Chrościckiego 14

 

 

  • Złóż wniosek do planu do 18 stycznia 2018, na piśmie – osobiście lub pocztą, do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Zobacz, jak złożyć wniosek do planu miejscowego

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy