nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla rejonu ulicy Burakowskiej? (Wola)

Plan miejscowy wpłynie na przyszły rozwój Twojej okolicy! Od 22 listopada do 29 grudnia weź udział w konsultacjach planu miejscowego rejonu ul. Burakowskiej (wyłożenie planu).

 


Zgłoś uwagi do projektu planu miejscowego dla rejonu ul. Burakowskiej
22 listopada – 29 grudnia 2017 r.

 

Zobacz interaktywną prezentację on-line
Cały dokument jest dostępny na architektura.um.warszawa.pl


Poznaj projekt planu

  • na wystawie plenerowej w okolicy skrzyżowania ul. Burakowskiej z ul. Powązkowską
  • w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
  • z projektantem podczas dyżuru 9 grudnia (sobota) od 10:00 do 13:00, w  budynku Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, ul. Spokojna 15, sala 2.6 oraz w poniedziałki i piątki w godz. 13:00-16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze
  • na stronie architektura.um.warszawa.pl (pełny tekst i rysunek planu)
  • w interaktywnej geoprezentacji planu

 

Weź udział w dyskusji publicznej

  • 11 grudnia 2017 r.  (poniedziałek), o godz. 17:00  w Urzędzie Dzielnicy Wola, sala sesji Rady Dzielnicy, al. Solidarności 90

 

Złóż uwagi do planu

  • do 18 stycznia 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub przez e-PUAP

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do projektu planu miejscowego

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym