nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Jelonek Południowych? [Bemowo]

Plan miejscowy wpłynie na przyszły rozwój Twojej okolicy! Od 14 listopada do 14 grudnia weź udział w konsultacjach planu miejscowego dla Jelonek Południowych.

 


14 listopada 14 grudnia 2017 r.

Wyłożenie projektu planu miejscowego

 

Zobacz interaktywną prezentację on-line

Cały dokument jest dostępny na architektura.um.warszawa.pl


 

Poznaj projekt planu (od 14 listopada)

  • na wystawie plenerowej, przed wejściem do Hali Wola, ul. Człuchowska 25
  • siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
  • z projektantem podczas dyżuru 25 listopada (sobota) od 10:00  do 13:00, w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18 oraz we wtorki w godz. 8:00-12:00 i czwartki w godz. 12:00-15:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze
  • w interaktywnej prezentacji on-line (rysunek planu)
  • na stronie architektura.um.warszawa.pl (cały dokument)

 

Weź udział w dyskusji publicznej

  • 28 listopada 2017 r. (wtorek), o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, sala sesji Rady Dzielnicy, ul. Powstańców Śląskich 70

 

Złóż uwagi do planu

  • do 8 stycznia 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście lub pocztą

Zobacz, jak złożyć uwagę do projektu planu miejscowego

 

Informacja na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym