nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Powiśla Południowego? [Śródmieście]

Plan miejscowy wpłynie na przyszły rozwój Twojej okolicy! Od 15 listopada do 18 grudnia weź udział w konsultacjach planu miejscowego dla Powiśla Południowego (wyłożenie planu).


15 listopada – 18 grudnia 2017 r.

Wyłożenie projektu planu miejscowego

 

Zobacz interaktywną prezentację on-line

Cały dokument jest dostępny na architektura.um.warszawa.pl


 

Poznaj projekt planu (od 15 listopada)

  • na wystawie plenerowej przy wejściu na stację PKP Powiśle, od ul. Kruczkowskiego
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
  • z projektantem podczas dyżuru 18 listopada (sobota) od 10:00 do 14:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, oraz w poniedziałki i piątki w godz. 13:00-16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze
  • na stronie architektura.um.warszawa.pl (pełny tekst i rysunek planu)

 

Weź udział w dyskusji publicznej

  • 27 listopada 2017 r. (poniedziałek), o godz. 18:00 w L.O. im. S. Batorego, ul. Myśliwiecka 6

 

Złóż uwagi do planu

  • do 11 stycznia 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście lub pocztą

Zobacz, jak złożyć uwagę do projektu planu miejscowego

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym