nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje pisemne

Rolą zainteresowanych partnerów społecznych w tej metodzie jest przygotowanie pisemnej odpowiedzi na przedstawiony im wcześniej dokument konsultacyjny. Dokument taki powinien zawierać opis przedmiotu konsultacji (przeważnie w formie pytań) oraz informację o zasadach uczestnictwa w procesie konsultacyjnym (czyli do kiedy, gdzie i w jakiej formie zgłaszać uwagi).

 

W przypadku konsultacji elektronicznych – przeprowadzanych, na przykład, za pośrednictwem platform internetowych – możliwe jest umieszczenie swojej odpowiedzi (sugestii) na przeznaczonych do tego stronach internetowych.