nagłówek strony
-A A +A

Mapa interaktywna

Technika ta, realizowana za pośrednictwem Internetu, polega na zaznaczaniu przez osoby zainteresowane na specjalnej mapie miejsc, z którymi powiązane są różnego rodzaju kwestie: mogą to być na przykład rozpoznawane przez mieszkańców problemy, ale również propozycje określonych zmian. Mieszkańcy mogą też za pośrednictwem interaktywnej mapy zgłaszać pożądane przez nich lokalizacje różnego rodzaju usług (przykładem jest tu mapa umieszczona na platformie internetowej w ramach konsultacji dotyczących targowisk jednodniowych na Woli przeprowadzonych na przełomie 2011 i 2012 roku - link poniżej).

 

Mapa interaktywna, przez swoją prostą i czytelną formułę, jak również łatwą dostępność dla osób posiadających Internet, jest techniką przydatną w konsultacjach społecznych. Szczególnie warto ją wykorzystywać przy omawianiu kwestii przestrzennych – pozwala wówczas na uporządkowanie dyskusji oraz stworzenie przejrzystej mapy miejsc, które skupiają problemy bądź domagają się – w oczach lokalnej społeczności – określonych zmian. Obok zaznaczenia naniesionego w określonym miejscu na mapie, można na niej umieścić także zdjęcie oraz komentarz.