nagłówek strony
-A A +A

Narada obywatelska

Technika mająca na celu włączenie szerszej grupy osób do procesu konsultacji dotyczącego wybranego zagadnienia. „Zwykli” obywatele mogą wziąć udział w dyskusji nad ważnymi dla nich kwestiami na równi z ekspertami i urzędnikami; co więcej, to właśnie oni ustalają listy ekspertów, formułują pytania oraz opracowują końcowy raport wraz z rekomendacjami (które służą następnie przy podejmowaniu decyzji organom odpowiedzialnym za daną kwestię).

 

Pierwszy etapem narady obywatelskiej jest stworzenie panelu obywateli, obejmującego najczęściej od 10 do 20 osób. Wybierane są one w sposób pozwalający na uwzględnienie różnych cech socjodemograficznych. Ważne jest, aby członkowie panelu nie mieli zbyt szerokiej wiedzy na temat będący przedmiotem konsultacji – powinni wypowiadać się jako przeciętni obywatele, a nie jako eksperci. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach przygotowawczych, na których wstępnie omawiają temat oraz ustalają, jakich ekspertów zaprosić.

 

Centralnym punktem narady jest posiedzenie główne, na którym – w obecności publiczności i mediów – wybranym do panelu ekspertom z danych dziedzin przedstawiane są pytania, wątpliwości oraz wnioski panelistów. Na zakończenie członkowie panelu opracowują raport końcowy, zawierający konkluzje ze spotkania oraz rekomendacje. Raport jest przedstawiany na konferencji prasowej oraz przekazywany ekspertom.

 

Narada obywatelska pozwala na ukazanie kierunków rozwoju oraz zmian korzystnych z punktu widzenia poinformowanych o konsultacjach członkach społeczności – nie ma na celu doprowadzenia do podjęcia zobowiązujących decyzji. Jest przydatna przy konsultowaniu spraw drażliwych i kontrowersyjnych lub zdominowanych przez ekspertów; udział mieszkańców danej okolicy zapewnia wówczas spojrzenie na kwestię z innego niż zazwyczaj punktu widzenia. Metoda ta wymaga zatrudnienia facylitatora prowadzącego spotkania przygotowawcze oraz posiedzenie główne.