nagłówek strony
-A A +A

Obszar Czerniakowa Południowego (Mokotów) - wyłożenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czerniakowa Południowego (Mokotów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został  wyłożony do publicznego wglądu.
 

Od 8 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. projekt planu oraz prognozy jest wyłożony w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w godz. od 8.00 do 16.00
Więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w środę 7 stycznia 2015 r. w Centrum Kultury Łowicka przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie w sali widowiskowej, o godz. 16.30

 

Uwagi można składać do 4 lutego 2015 r.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres: ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy