nagłówek strony
-A A +A

Obszaru Odolan (Wola) - wyłożenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.
 

Od 2 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. projekt planu oraz prognozy jest wyłożony w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w dni robocze godz. od 8.00 do 16.00.
Więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 16 listopada 2015 r. w Sali Kisielewskiego, parter PKiN przy Placu Defilad 1, od godz. 16.30.

 

Uwagi można składać do 30 grudnia 2015 r.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres: ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.