nagłówek strony
-A A +A

Ocena partycypacyjna (szacowanie partycypacyjne)

Jest to metoda nadająca podmiotowość lokalnym społecznościom. Jednym z jej głównych celów jest umożliwienie mieszkańcom przeanalizowania swojej sytuacji, samodzielnego poszukiwania rozwiązań oraz wprowadzenia ich w życie. Celem pośrednim jest określenie priorytetów dla danej okolicy oraz edukowanie obywateli w zakresie odpowiedzialności za swoją społeczność i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Proces przeprowadzania oceny partycypacyjnej powinien obejmować badanie (przeprowadzonego przez samych mieszkańców), uczenie się (podczas zbierania informacji oraz wymiany poglądów) oraz wspólnie podejmowane działania (czyli stworzenie planu działania, w które zaangażowani będą wszyscy uczestnicy procesu). Podczas warsztatu można wykorzystywać różne techniki warsztatowe, takie jak mapowanie przestrzeni, tworzenie modeli, ćwiczenia wizualizacyjne, działania artystyczne.