nagłówek strony
-A A +A

Okrągły stół na raty

Jest to zmodyfikowana metoda okrągłego stołu, charakteryzująca się tym wielostopniowością: pierwsze spotkanie ma zapoznać uczestników z tematyką konsultacji i przygotować ich do udziału w warsztacie głównym, jak również zachęcić ich do aktywnego udziału w procesie partycypacji. Ustala się również główne punkty zainteresowania interesariuszy oraz ich ogólne oczekiwania co do konsultacji.

 

W głównym warsztacie biorą udział przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w konsultacje (w tym przedstawiciele władz). Omówione zostają najistotniejsze szczegóły omawianej kwestii. Uczestnicy prezentują swój punkt widzenia i oczekiwania dotyczące ostatecznego rozwiązania problemu. Warsztat prowadzony jest przez profesjonalnego moderatora. Docelowo powinien prowadzić do plenarnej dyskusji, która przyniesie możliwy do przyjęcia dla wszystkich zainteresowanych stron kompromis.