nagłówek strony
-A A +A

Panel obywatelski (Citizens' Panel)

Technika Panelu Obywatelskiego (Citizens' Panel) polega na zasięganiu przez administrację publiczną w powtarzalny sposób opinii dużej (od kilkuset osób do nawet kilkunastu tysięcy), możliwie reprezentatywnej (losowanej) grupy mieszkańców danego terytorium lub użytkowników określonych usług publicznych. Te same osoby pozostają w grupie panelowej przez okres kilku lat (2-4), co pozwala na rejestrację zmian opinii poszczególnych osób między kolejnymi badaniami / pomiarami. Zdarza się, że spośród uczestników panelu mniejsze grupy zapraszane są do badań jakościowych, w szczególności grup fokusowych i warsztatów.

 

Prowadzenie grupy panelowej jest zajęciem dość pracochłonnym i kosztownym (choć może być łącznie tańsze niż każdorazowe losowanie respondentów). Panel musi być regularnie uzupełniany ze względu na fakt "wypadania" z niego poszczególnych uczestników. Często konieczne jest dodatkowe motywowanie uczestników do pozostanie w grupie panelowej (np. poprzez nagrody). Ma to szczególne znaczenie bowiem w przeciwnym wypadku może dojść do samoselekcji uczestników zniekształcającej kryterium reprezentatywności. Podstawowym wyzwaniem metodologicznym jest utrzymanie reprezentatywności uczestników panelu. Z czasem sam fakt bycia regularnie badanym specyficznie warunkuje uczestników do określonych odpowiedzi. Nie istnieje niezniekształcający sposób pomiaru zjawisk społecznych a przypadku panelu tego rodzaju zniekształcenia kumulują się.

 

Metoda ta stosowana jest w brytyjskich miastach np. w Bristolu, Oxfordzie i Wigan. W Wigan w ten sposób zasięgano opinii mieszkańców w takich sprawach, jak system miejsc parkingowych, dostęp do służby zdrowia czy stan miejskich toalet, problem ze śmieceniem i sposoby rozwiązywania problemu psich kup.