nagłówek strony
-A A +A

Partycypacyjne planowanie strategiczne

Metoda mająca na celu opracowanie wizji przyszłości i planu działania przez lokalną społeczność. Jest przydatna zarówno w planowaniu ogólnych strategii, jak i pracy nad bardziej szczegółowo określonymi kwestiami. Proces obejmuje zazwyczaj dwa dni pracy lub cztery półdniowe warsztaty. Na spotkaniach wykorzystuje się różne techniki pracy grupowej; uczestnicy pracują samodzielnie, w podgrupach i na forum grupowym. W celu osiągnięcia jak najskuteczniejszej komunikacji wewnątrz grupy zalecane jest zaangażowanie wykwalifikowanego facylitatora lub zespołu facylitatorów. W procesie może uczestniczyć od 5 do 50 osób.

 

Cztery sesje warsztatowe, które składają się na proces, poświęcone są kolejno:

 - wizji: uczestnicy określają, jak chcieliby widzieć swoją społeczność za 3-5 lat; można wykorzystywać tutaj różnego rodzaju techniki wizualizacyjne;

 - barierom: na tym etapie uczestnicy określają, jakie przeszkody stoją na drodze do spełnienia zarysowanej wcześniej wizji;

 - receptom: podczas tej sesji wypracowywane są strategie, które pozwolą przezwyciężyć bariery;

 - planowi działania: tworzony jest plan wraz z zarysem harmonogramu; uczestnicy deklarują, w jakie działania mogą się zaangażować. W ustalaniu priorytetów działań do wykonania przydaje się wykorzystanie stosowanych m.in. w biznesie kryteriów SMART (specific - konkretne, measurable - mierzalne, achievable – możliwe do osiągnięcia, realistic - realistyczne).  Uczestnicy starają się stworzyć w miarę szczegółowy plan działań na najbliższy rok.

 

Metoda była wykorzystana m.in. w projekcie Neighbours Building Neighbourhood w Rochester w stanie Nowy Jork (Stany Zjednoczone) w 2007 roku oraz w Ponders End w Londynie (linki poniżej).